جدول افزایش مستمری مددجویان بهزیستی در سال 1402 • تصویر از مجله زندگی

وی یادآور شد: در زمینه مناسب سازی و مدیریت معضلات تعصبات اجتماعی نیز پیگیری هایی انجام شد.

وی گفت: در خصوص حوادث رانندگی سالانه 300 هزار تصادف شخصی رخ می دهد و حدود 60 هزار معلول به جمعیت سازمان اجتماعی اضافه می شود.

رئیس سازمان اجتماعی کشور درباره کمک معیشتی و مستمری مددجویان این سازمان گفت: مستمری جامعه مددجویان بر اساس مصوبه شورای اسلامی 40 درصد افزایش یافته است.
علی محمد قدری رئیس جمهور سازمان بهزیستی کشور : سازمان حمایت اجتماعی بیش از 160 ماموریت به ویژه در حوزه باز ادغام اجتماعی و پیشگیری از تعصبات اجتماعی، معلولیت و اساساً آنچه به عنوان خروج از فقر و آسیب در کشور تلقی می شود را در دستور کار خود دارد.

جدول مستمری متقاضیان مددکاری اجتماعی سال 1402

تعداد اعضای خانواده تحت پوشش میزان مستمری در سال 1402
فقط 655/200 تومان
دو برابر 936/000 تومان
سه دست 1/310/400 تومان
چهار نفر 1,684,800 تن
پنج نفر 200/059/2 تومان

رئیس سازمان اجتماعی کشور گفت: کمک هزینه معیشتی و مستمری مشمولان این سازمان هر ساله به پیشنهاد دولت و تصویب شورای اسلامی شهر افزایش می یابد و امسال مستمری جامعه مددجویان بهزیستی تعیین شد. بر اساس مصوبه شورای اسلامی 40 درصد افزایش یافت.مجله ازدواج

رئیس سازمان اجتماعی کشور با اشاره به اینکه حدود 4000 معلول ضایعه نخاعی و بیمار بستری در کشور داریم، افزود: باید برای بهبود وضعیت نسبت به گذشته تلاش شود.

جدول افزایش مستمری متقاضیان تشکل های اجتماعی