ثبت وام عشایری 200 میلیون تومانی با سود 4 درصد • مجله ازدواج

وام عشایری

اخذ وام کم بهره 200 میلیونی برای عشایر

ذبیحی با اشاره به اینکه سود این تسهیلات 4 درصد است، ادامه داد: این تسهیلات در زمینه های کشت و توسعه گیاهان دارویی، توسعه صنایع دستی و دامپروری پرداخت می شود. عشایر واجد شرایط می توانند با مراجعه به دفاتر تعاونی ها مدارک خود را ارائه دهند.مجله ازدواج

مدیر امور عشایری استان تهران از اختصاص بیش از 100 میلیارد تومان وام شغلی به عشایر استان تهران خبر داد و گفت: برای هر خانوار عشایری حداکثر 200 میلیون تومان تسهیلات پرداخت می شود.
ایسنا نوشت: مدیر امور عشایری استان تهران از اختصاص بیش از 100 میلیارد تومان تسهیلات اشتغال زایی برای عشایر استان تهران خبر داد و گفت: برای هر خانوار عشایری حداکثر 200 میلیون تومان تسهیلات پرداخت می شود.
فرشید ذبیحی در تشریح روند بازپرداخت وام وی به خانواده های عشایری استان تهران گفت: سهم عشایر استان تهران از تسهیلات اشتغال زایی در نظر گرفته شده و بیش از 100 میلیارد تومان تسهیلات اشتغالزایی به عشایر این استان اختصاص یافته است.

وی افزود: به این ترتیب برای هر خانوار عشایری حداکثر 200 میلیون تومان پرداخت می شود و مدت بازپرداخت این تسهیلات طولانی خواهد بود.

برای دریافت وام عشایری به کجا مراجعه کنم؟