تکلیف رتبه بندی معلمان باقی مانده چیست • تصویر از مجله زندگی

زنبق: اخبار رتبه بندی معلمان در 24 ساعت گذشته

وزیر آموزش و پرورش درباره زمان برگزاری آزمون و شرکت بازماندگان در رتبه بندی گفت: از ابتدا توصیه کرده بودم این آزمون در پایان شهریور برگزار شود، اما دوستانم بر این عقیده بودند که ممکن است همکارانم فرصت نداشته باشند. برای آمادگی برای امتحان فکر می کنم آزمون تعیین سطح در اوایل مهرماه برگزار شود و بلافاصله پس از برگزاری آزمون تعیین سطح برای این همکاران اعمال شود.مجله ازدواج

نوری گفت که بسیاری از این معلمان در آزمون ورودی موفق نشدند. وی گفت: قانون تعیین کرده است که برای اینکه یک فرهنگ مشمول طبقه بندی شود، آزمون لازم است. این تست به زودی از آنها گرفته می شود و وارد چرخه کاری خود می شوند و مشکلی وجود ندارد.

زمان آزمون معلمان مهر آفرین

وزیر آموزش و پرورش گفت: پس از برگزاری آزمون تایید صلاحیت، رتبه بندی برای بقیه همکاران اعمال خواهد شد. به گزارش تصویر زندگی به نقل از مهر، یوسف نوری در پاسخ به این سوال که بازماندگان این طبقه بندی از جمله علمای طرح مهرا آفرین و قرارداد کار با مدت محدود از چه زمانی مشمول قانون رتبه بندی می شوند، گفت: تاکنون 810 هزار نفر مشمول قانون رتبه بندی معلمان شده اند و تعدادی از همکاران ما که از همکاران پرتلاش و بسیار شایسته ای هستند از امتیازدهی زمان محروم شده اند. بودن. مشکلات آنها را هم از نظر قانونی و هم از نظر تخصصی حل کنیم.