تفاوت ارقام پرداختی به دلیل اجرای قانون قیمت گذاری معلم • تصویر از مجله زندگی

رئیس کمیسیون آموزش مجلس یادآور شد: در تکمیل این قانون با بسیاری از آقایان مشکل داشتیم، اما با درایت تلاش کردیم، بسیاری از مخالفان اجرای این قانون امروز حامی او شده اند، به طوری که قانونی که باعث شده بود ترس از بسیاری از آقایان، امروز بدوید.

منادی سفیدان گفت: برای ما که در کمیسیون آموزش مجلس تمام تلاش خود را برای تصویب این قانون انجام دادیم، خبر امروز بسیار خوشایند و مطمئنا بود. تحصیلات این موضوع با اجرای این قانون خوب تغییر خواهد کرد.

رئیس کمیسیون آموزش مجلس اضافه کرد: بر اساس بررسی های ما با اجرای سنجش معلمان، حقوق هر معلم بین یک تا 5 میلیون افزایش می یابد و پرداختی های امروز متفاوت بود.

پرداخت معوقات فرهنگیان

چرا برخی از معلمان حقوق کمتری دریافت می کنند؟

منادی سفیدان گفت: امیدوارم این پرداخت ها مورد قبول فرهنگیان قرار گیرد، هرچند معتقدیم معلم نباید در هر تمرکزی دغدغه مالی برای تدریس داشته باشد و این قانون نیز در همین راستا است.مجله ازدواج

خانه ملت: رئیس کمیسیون آموزش و پرورش با اشاره به اولین پرداختی برای اجرای قانون حق التدریس گفت: میزان این پرداختی متفاوت است و 6 تا 15 میلیون تومان است و البته آموزش و پرورش توضیح دهد که چه چیزی. اساس تفاوت در تعداد معلمان است. ?

وی با اعلام اینکه علمای عزیز باید صبر کنند تا درجاتشان مشخص شود تا ودیعه ها درست شود، گفت: این اولین کار است و شروع هر کار بزرگی قطعا با کاستی هایی همراه است که بعدا برطرف می شود.

به گزارش روزنامه به نقل از گزینش: علیرضا منادی سفیدان، رئیس کمیسیون آموزش مجلس با اشاره به اینکه تشکیل پرونده های امروز نشان داد شورای اسلامی توانسته در یک قانون قوی و قوی به رقم قابل توجهی دست پیدا کند تا بتواند بر میزان انبوه آن افزوده شود. کیفیت آموزش و ارتقای منزلت معلمان. در بودجه 1401 برای اجرای قانون رتبه بندی معلمان فرمود: طبق قول اولی پرداخت بر اساس رتبه معلم در مرداد ماه به حساب استاد واریز شد. مبلغ این پرداختی متفاوت است و 6 تا 15 میلیون تومان است که البته آموزش و پرورش توضیح دهد که تفاوت ارقام پرداخت معلم بر چه اساسی است؟