تغییر جدول زمانبندی طرح ترافیک تهران از فردا • تصویر از مجله زندگی

بر اساس مصوبه هیات ترافیک، مهلت اجرای طرح ترافیک از فردا تغییر می کند. بر این اساس ساعت شروع اجرای طرح ترافیک از شنبه تا چهارشنبه ساعت 6:30 صبح و ساعت پایان آن ساعت 18 خواهد بود.
به گزارش فارس، بر اساس مصوبه شورای ترافیک، زمان اجرای طرح ترافیک از فردا تغییر می کند. بر این اساس ساعت شروع اجرای طرح ترافیک از شنبه تا چهارشنبه ساعت 6:30 صبح و ساعت پایان آن ساعت 18 خواهد بود. همچنین زمان اجرای طرح کاهش آلودگی هوا پنجشنبه از ساعت 6:30 الی 13:00 می باشد.

نقشه محدوده طرح ترافیک تهرانمجله ازدواج