تعبیر خواب با قرآن چگونه انجام می شود؟ • تصویر مجله زندگی


چگونه خواب را با قرآن تعبیر کنیم؟

روایاتی از ائمه معصومین علیهم السلام نقل شده است که می فرمایند: اگر کسی بخواهد تعبیر خواب خود را بر اساس آیات قرآن بفهمد، ابتدا باید ببیند که در شب ماه قمری خواب دیده است، همان را بشمار. تعداد سوره های قرآن و این سوره همچنین تعداد شب هایی که آیات این سوره را از ماه گذشته می شمارد و در معنا و مفهوم این آیه فکر می کند تا تعبیر خوابش روشن شود، مثلاً: اگر در شب دهم ماه خواب ببیند، در سوره دهم (یونس، آیه 10) خوابش را تعبیر می کند.

تعبیر خواب با قرآن

تعبیر خواب شب اول ماه قمری

سوره اول قرآن «فاتحه الکتاب» و آیه اول آن «بسم الله الرحمن الحریم» است و این آیه به شخصی اشاره دارد که در شب اول ماه خواب دیده و از معنای آن استفاده شده است. از این طریق که نامه یا حکم بزرگی به او برسد که باعث خوشحالی او شود. و به قول گروهی که آیه را «الحمدلله رب العالمین» می دانند، معنایش این است که نعمتی به او می رسد که قبلاً نبوده و آن شخص شکر نعمت می کند.

تعبیر خواب شب دوم ماه قمری

سوره بقره است و با توجه به اختلاف مفسران در معنای حروف «الم» و به قولی از آیه دوم «ذلک الکتابو لا ربا فیه حده للمتقین». «نارون» برای خواب دیدن استفاده می شود. چیزی را کشف می کند که در ذهنش نبوده است و «ذلک الکتاب» زمانی به کار می رود که خبری در قالب نامه یا فرمانی دریافت می کند که باعث خوشحالی و شایستگی او شود.

تعبیر خواب شب سوم ماه قمری

با توجه به آیه سوم سوره آل عمران که می فرماید: «الکتاب بالحق انزلنا بالحق و بین الدوله و نزول تورات و انجیل» یعنی سه چیز که پیروی از سه آیه نشان می دهد که این سه اتفاق افتاده است.

تعبیر خواب شب چهارم ماه قمری

سوره «نساء» و آیه چهارم: «وَوَتُوا النِّسْعَا سَدَقَتِهِینَ نَهَلَهُ فَإِنَّ الْأَنْفَسَ أَنْ أَفْسَكُمْ فَتَعْرَكُمْ»، اگر چیزی از نفس برای شما خوب باشد، نعمت است. برای او گرانبها

تعبیر خواب شب پنجم ماه قمری

سوره مائده و آیه پنجم آن عبارتند از: الیوم آه اللّاکم الطیبات و طعام الذین عتوا الکتبه هاللم لا. کوم» و معنای آن برای بهره بردن از اهل کتاب برای بیننده و چه بسا شادی او به گونه ای دیگر به کار می رود.

تعبیر خواب شب ششم ماه قمری

سوره «انعام» و آیه ششم آن: «نمیدانم چند نفر از ما قبل از آنها در یک قرن پیش در زمین بودیم…» و معنایش این است که برای صاحب خواب اتفاق ناگواری می افتد. ، که صاحب مملکت از عظمت یا برتری افتاده یا کمی ملول شود.

تعبیر خواب شب هفتم ماه قمری

تعبیر آن در سوره مبارکه اعراف در آیه هفتم آمده است (حروف شکسته به عنوان آیه جداگانه شمرده نمی شود): «والوذن یوم عذا الحق——– ———————————————– – «آن را رها کنید و برخی از آنها تلاش می کنند که آنها را بلند می کند و برخی از آنها شکست می خورد که از دید بیننده خواب سقوط می کند.

تعبیر خواب شب هشتم ماه قمری

تعبیر آن در سوره هشتم قرآن «انفال» و آیه هشتم آن آمده است: «إِنَّ الْحَقَ الْحَقِّ وَ الْبَاطِلُ الْدُوْبِ إِلَّا أَنْ یَغْضُرُ الْبَرِّهِ» و از معنای این آیه استفاده شده است. که بین بیننده خواب و شخص دیگری اختلافی پیش می آید و برای رفع آن اختلاف را نزد حاکم می برند یا قاضی و دیگران آن را می گیرند و حقیقت آشکار می شود و حق با بیننده خواب است. .

تعبیر خواب شب نهم ماه قمری

تفسیر آن به آیه 9 سوره «توبه» است: «آیات الله را هشتاد مرتبه بشنوید که فریب نخواهند خورد».

تعبیر خواب شب دهم ماه قمری

تعبیر چنین خوابی از آیه دهم سوره مبارکه «یونس»: «دَعْوَاهُمْ فِیهَا سُبْحَانَکَ اللَّهُمَّ وَتَحِیَّتُهُمْ فِیهَا سَلَامٌ وَآخِرُ دَعْوَاهُمْ أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِینَ» چنین است که از خواب‌بیننده عمل صالح یا خیری به وجود آید که در دنیا و آخرت به او نفع رساند.

تعبیر خواب شب یازدهم ماه قمری

تعبیر آن در سوره هود آیه یازده آمده است: «اِلَّهُمْ یُصَابِرُونَ وَمَعَلُوا الصَّالِحِینَهُمْ أَغْفْفُرُ وَ اَجْرَةٌ عَظیم». او باشد

تعبیر خواب شب دوازدهم قمری

تعبیر آن در آیه سوره یوسف: «ارسلو منا غداه یرتاء وائلاب وعیننا لله لحافظون…و تو غافل» این گونه است که عزیزی فرزند را دوست دارد. و او را دوست دارد از بیننده رؤیا دور می شود و عاقبت این حذف نیکو می شود و بیننده خواب خواهد بود او بر این غم غلبه می کند و سرنوشت او بسیار خوب است.

تعبیر خواب شب سیزدهم قمری

تعبیر آن از آیه 13 سوره «رعد» گرفته شده است: «و تسبیح رعد بالحمد و حمد لللائکه الخوف و الصاعقه…» این گونه است که چیزی که مایه کسالت است به بیننده خواب می رسد.

تعبیر خواب شب چهاردهم قمری

بر اساس آیه 14 سوره مبارکه «ابراهیم» می فرماید: «وَ لا یُمْکُمُونَ فِی الْأَرْضِ پس از آنان، زیرا آن مکان وحشتناک و مهیب و هولناکی است».

تعبیر خواب شب پانزدهم قمری

طبق آیه پانزدهم سوره پطرس، «لقلوا إنَّما سكـرتْ ابسارونا بالْ نْنْ قوْم مشْوروون» وقتی به كار می رود كه بی حد و حصر با بیننده حرف بزند ولی خواب به جایی نمی رسد.

تعبیر خواب شب شانزدهم قمری

تعبیر به آیه شانزدهم سوره مبارکه «نحل» است: «والامامات و بیالنجم هم یحتدون» این گونه است که حالتی غیر از حالتی که در آن بوده برای بیننده رخ می دهد و به عظمت و عظمت خیری می رسد. شخص بزرگ در هر فصل (برای مقایسه).

تعبیر خواب شب هفدهم قمری

تعبیر خواب شب هفدهم قمری به تعبیر آیه 17 سوره مبارکه «بنی اسراییل» می فرماید: «و چند نفر از ما از قرآن بعد از نوح هستیم. همین کافی است که گناهان نیکوکار باعث غم و اندوه غیبی او شود؟» اما عاقبت به خیر می شود و برای رفع بلا صدقه و صدقه می دهد.

تعبیر خواب شب هجدهم قمری

تفسیر آن بر اساس آیه هجدهم سوره مبارکه کهف است: «و با آنها حساب کردند و راکد شدند و عقب افتادند و از طرف راست و از شمال بودند…» یعنی یک خانه جدید یا ملک جدید به تصرف بیننده خواب می آید یا یک ماه قبل از آن کالای تقلبی به او رسیده است در نهایت معلوم می شود که این کالا جعلی بوده است.

تعبیر خواب شب نوزدهم قمری

تعبیر آن بر اساس آیه 19 سوره مبارکه مریم است: «قلعه انما انا رسول ربیعک لیهاب لک غلاممه زکیه» چنان است که پیام آور عید بزرگی به خواب بیننده می رسد و خبر خوش و خاطره ای به او می رسد. .

تعبیر خواب شب بیستم قمری

تفسير آن مطابق با معناي آيه 20 سوره طه است: «فَعَلْقَهُ فَاذَهَا حَيّه ثعي» چنان است كه دليل محكمي مانند عصاي موسي (ع) و دست بایدا تحت کنترل بیننده خواب قرار می گیرد و بدین ترتیب رویداد او را با هم مقایسه می کند.

تعبیر خواب شب بیست و یکم قمری

سوره مبارکه «انبیاء» و معنای آیه بیست و یکم آن: «أمّه اتخذوا الله منا الارض هوم یونشیرون» به این صورت است که اگر کسی بر بیننده خواب عصبانی شد، خشم او فرو می‌خورد. به این ترتیب، مورد خود را مقایسه کنید.

تعبیر خواب شب بیست و دوم ماه قمری

سوره مبارکه «حج» و معنای آیه بیست و دوم آن: «کلما ارادوا عن یخروجوا منها من غمی عیدوا فیها و ذوقوا اذابه الحریق» به این معناست که برای بیننده خواب اتفاقی افتاده است که باعث کسالت در ذهن او می شود و نه. ، هر چقدر هم تلاش کند نمی تواند از شر آن خلاص شود.

تعبیر خواب شب بیست و سوم ماه قمری

بر اساس آیه 23 سوره مبارکه «المؤمنین»: «و ما نوح را به سوی قوم فقال فرستادیم، ای مردمی که خدا را می پرستید، جز خدا نیست». و او باور نمی کند.

تعبیر خواب شب بیست و چهارم ماه قمری

تفسیر آن به آیه 24 سوره مبارکه نور است: «در روز شهادت بر آنان زبان و دست و پاهایشان با ما خواهند بود». و مرادش این است که بیننده خواب با کسی که مغلوب حریفش می شود دعوا یا دشمنی کند یا بیننده بر او دلیل و دلیل بیاورد و بر دشمن خود پیروز شود.

تعبیر خواب شب بیست و پنجم از ماه قمری

از آیه 25 سوره مبارکه فرقان این گونه استفاده می شود که بیننده خواب مصیبت بزرگ، امر ناخوشایند، دشمنی و گفتگوی نامناسب را می بیند.

تعبیر خواب شب بیست و ششم ماه قمری

منظور از آیه 26 سوره 26 «شعراء» این است که: «قُلْ رَبِکُمْ وَ رَبِّکُمْ أَبَاکُمْ الاولین» این است که شخص بسیار خوب و عاقل مشاور و واعظ آن شخص شود، به طوری که رویاپرداز می تواند با پاسخ دادن به سوال حریف خود را شکست دهد و خوشحال شود.

تعبیر خواب شب بیست و هفتم قمری

با توجه به آیه 27 سوره نحل: «قلعه سننزور الصداقت ام کنت من الکذابین، فهمیده می شود که جاسوسی برای این شخص خبری می آورد و او سعی می کند این خبر را بررسی کند و خبر صحت دارد».

تعبیر خواب شب بیست و هشتم ماه قمری

تعبیر چنین خوابی در سوره «قصص» آیه 28 آمده است: «این چیزی است که بین تو و چشمانت می گویم». و مراد از این خواب این است که شخص مهمی از روی خیرخواهی نزد بیننده بیاید. و طرح نباید تصمیمی باشد، حتی اگر بیشتر حرف بزند و تلاش کند، قبول نمی شود.

تعبیر خواب شب بیست و نهم ماه قمری

تعبیر آن در آیه 29 سوره مبارکه عنکبوت: «قال رب انسورنی علی القم المفسدین» است و از آن استفاده می شود که بیننده رؤیا وظیفه اصلاح گروهی را بر عهده دارد تنها در صورت جنگ با آنها. برد و همه شرایط او می تواند خوب باشد

تعبیر خواب شب سی ام ماه قمری

در سوره مبارکه «روم» آیه ۳۰ می‌باشد: « فَأَقِمْ وَجْهَکَ لِلدِّینِ حَنِیفًا فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِی فَطَرَ النَّاسَ عَلَیْهَا لَا تَبْدِیلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِکَ الدِّینُ الْقَیِّمُ وَلَکِنَّ أَکْثَرَ النَّاسِ لَا یَعْلَمُونَ» و از مفهوم این آیه چنین استفاده می‌شود که خواب بیننده را امری پیش آید که گروهی می خواهند او را از این کار منصرف کنند و به حرف آنها گوش ندهد و نشنیدن حرف آنها درست و بجاست.

منبع: صفحه اقتصادمجله ازدواج