تصویب وام فوری زنان سرپرست خانوار • تصویر از مجله زندگی

هیات وزیران در جلسه امروز (یکشنبه) خود با توجه به انتساب های مقرر در آیین نامه سازمان ملی زنان و خانواده و در راستای اجرای مصوبات این اداره کل، معاونت زنان و خانواده ریاست جمهوری را پیشنهاد کرد. امور تسهیل کننده ضمانت وام اشتغال خرد برای زنان سرپرست خانوار (دهک). گروه های درآمدی 1 تا 5) با استفاده از ظرفیت صندوق ضمانت سرمایه گذاری تعاونی.

به گزارش تصویر زندگی، سخنگوی دولت از موافقت هیات وزیران با طرح تسهیل ضمانت وام مشاغل کوچک زنان سرپرست خانوار با استفاده از ظرفیت صندوق ضمانت سرمایه گذاری تعاونی خبر داد.

سخنگوی دولت در توئیتی نوشت: دولت پیشنهاد تسهیل ضمانت اشتغال وام خرد زنان سرپرست خانوار را پذیرفته است.

جزئیات طرح مصوب دولت طی روزهای آینده به اطلاع عموم خواهد رسید.مجله ازدواج

به گزارش ایرنا، علی بهادری جهرمی روز یکشنبه در توئیتی نوشت: دولت به پیشنهاد معاونت زنان و خانواده برای تسهیل ضمانت آماده اشتغال خرد زنان سرپرست خانوار (از دهک یک تا پنجم درآمدی) با استفاده از ظرفیت صندوق ضمانت سرمایه گذاری تعاونی موافقت کرد.

نحوه دریافت وام فوری برای زنان سرپرست خانوار