ترتیب ماه های میلادی و معادل ماه میلادی به ماه شمسی • تصویر از مجله زندگی

معادل شمسی ماه سال نو (2023) 11 دسامبر تا 11 فوریه ژانویه (ژانویه) 12 فوریه تا 9 مارس فوریه (فوریه) 10 مارس تا 11 آوریل مارس (مارس) 12 آوریل تا 10 می آوریل (آوریل) 11 می تا 10 ژوئن می توان (می توان) 11 ژوئن تا 9 جولای ژوئن (ژوئن) 10 جولای تا 9 آگوست جولای (جولای) 10 آگوست تا 9 سپتامبر مرداد (مرداد) 10 سپتامبر تا 8 اکتبر سپتامبر (سپتامبر) 9 اکتبر تا 9 نوامبر اکتبر (اکتبر) 10 نوامبر تا 9 دسامبر نوامبر (نوامبر) 10 دسامبر تا 10 دسامبر دسامبر (دسامبر)مجله ازدواج