بیمه رایگان زنان خانه دار روستایی دارای 3 فرزند یا بیشتر • تصویر از مجله زندگی

به گزارش ایسنا، بیت الله عشات: با بیان اینکه مخاطب ماده ۲۱ قانون حمایت از خانواده و جوانان، صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستائیان و عشایر است، گفت: بر اساس ماده ۲۱ قانون مذکور، دولت مکلف است اجرای بند «ب» » ماده (103) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران حداکثر تا شش ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون، با تقویت صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر برای بیمه زنان خانه دار دارای سه فرزند و بیشتر اقداماتی انجام می شود.

– در صورتی که بیمه شده در مدت پرداخت بیمه، صاحب فرزند چهارم یا پنجم شود، به ازای هر فرزند دو سال سابقه مربوط به سنوات پرداخت بیمه به دلیل اعمال این آیین نامه اضافه می شود.

با تولد فرزند چهارم و پنجم به ازای هر فرزند دو سال به پرونده بیمه بیمه شده اضافه می شود.

– در زمان عضویت، نرخ باروری محل تولد ناپدری متقاضی یا فرزند سوم یا بیشتر نباید از (2.5) بیشتر باشد.

مدیرکل صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستائیان و عشایر با اشاره به تصویب و ابلاغ آیین نامه اجرایی ماده 21 قانون حمایت از خانواده و جوانان در ششمین روز از فروردین ماه سال جاری، گفت: بر این اساس غیرفعال است. زنان خانه دار روستایی و عشایری که دارای سه فرزند یا بیشتر هستند می توانند تحت پوشش بیمه اجتماعی رایگان کشاورزان، روستائیان و عشایر باشند. حق بیمه هر نفر در سال جاری دو میلیون و 250 هزار تومان است. مبلغ این بیمه اجتماعی توسط دولت پرداخت می شود

مدیرعامل صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستائیان و عشایر درباره نحوه درخواست و عضویت در این صندوق توضیح داد: مشمولان واجد شرایط می توانند به افسران و مدیریت استانی مراجعه کنند. 1500 شعبه در نقاط مختلف کشور داریم که روستائیان و عشایر می توانند با مراجعه به این شعب، ثبت نام و از صندوق بیمه اجتماعی رایگان بهره مند شوند.

– سه فرزند از یک مادر متولد شده اند و باید در زمان عضویت مادر زنده باشند.

به گزارش ایسنا، برخی از بندهای مهم ابلاغی دولت به شرح زیر است:

– 100% کل حق بیمه قابل پرداخت توسط دولت پرداخت می شود.

– انتقال پرونده های پرداخت حق بیمه بیمه شدگان مندرج در این آیین نامه به سایر صندوق های بیمه ای و بالعکس تابع ضوابط و مقررات مربوط به نقل و انتقال بین صندوق ها و ضوابط این آیین نامه خواهد بود.مجله ازدواج

وی افزود: مادرانی که سه فرزند یا بیشتر دارند مشمول این بیمه می شوند و در صورت تولد فرزند چهارم یا پنجم در مدت بیمه به ازای هر فرزند دو سال به سنوات بیمه مادر اضافه می شود.

– در صورت عدم صحت مدارک و مدارک ارائه شده و تایید نشدن درخواست های سازمان تامین اجتماعی، صندوق بازنشستگی کشوری، صندوق تامین اجتماعی نیروهای مسلح، سازمان وضعیت تاهل و سایر مراجع ذی صلاح، بیمه شده مورد تایید قرار خواهد گرفت. از حمایت های موضوع این آیین نامه مستثنی شده و در صورت ارائه اسناد و مدارک قانونی، بیمه شده طبق ضوابط مشمول این مقررات می شود. در هر مرحله از عضویت، چنانچه ثابت شود بیمه شده شرایط قانونی مندرج در این آیین نامه را رعایت نکرده است، حقی در پرونده بیمه ای نخواهد داشت و کلیه مبالغ پرداختی از بیمه شده دریافت و با آن برخورد می شود. مطابق مقررات قانونی.

– سن لازم برای عضویت در افراد مشمول این آیین نامه حداکثر 50 سال تمام می باشد.

– فرزندان متقاضی (حداقل سه فرزند) باید تابعیت ایرانی داشته باشند.

– سازمان ثبت احوال کشور و کلیه صندوق ها، مؤسسات و مؤسسات مرتبط با اجرای این آیین نامه موظفند زیرساخت های لازم را برای اخذ نظرسنجی آنلاین رایگان فراهم کنند تا صندوق بتواند به کلیه اطلاعات هویتی مشمولان این آیین نامه دسترسی داشته باشد. و جانشینان قانونی آنها.

وی افزود: در ادامه این قانون تصریح شده است که در مورد مادران بیکار دارای سه فرزند یا بیشتر ساکن در مناطق روستایی و عشایری 100 درصد حق بیمه توسط دولت پرداخت می شود و با تولد فرزند چهارم و پنجم، دو سال به پرونده بیمه بیمه گذار اضافه می شود.

وی در خصوص میزان حق بیمه مشمولان که قرار است به صورت رایگان و دولت به عنوان کارفرما تحت پوشش قرار گیرد، گفت: دولت حق بیمه را پرداخت می کند که در سال 1402 به ازای هر نفر دو میلیون و 250 هزار تومان است.

دریافت کنندگان واجد شرایط باید به کارگزاران مراجعه کنند

– متقاضی در زمان ثبت درخواست بیمه شده (بیمه اجباری) یا مستمری بگیر اصلی صندوق بیمه اجتماعی نباشد. امکان بهره مندی از مزایای این آیین نامه برای متقاضیانی که در زمان درخواست عضویت توسط صندوق بیمه شده اند، وجود دارد.

– منابعی که هر ساله برای اجرای این آیین‌نامه تخصیص می‌یابد از جمله منابع موضوع ماده (21) قانون و سایر منابع مجاز در بودجه سنواتی توسط سازمان برنامه و بودجه کشور مطابق با آن. با سازوکار ماده (30) قانون برنامه و دارایی مصوب کشور -1351- و اختصاص یافته است.

مدیرعامل صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستائیان و عشایر جزئیات پوشش رایگان بیمه ای زنان خانه دار روستایی دارای سه فرزند و بیشتر را اعلام کرد و گفت: طبق مصوبه دولت،

وی با اشاره به شرایط سنی بیمه رایگان گفت: طبق آیین نامه اجرایی صندوق که با حمایت قاطع دولت تصویب و ابلاغ شد، سن ورود و عضویت در صندوق 18 تا 18 سال در نظر گرفته شده است. 50 ساله است و همه روستاییان و عشایر می توانند با شرایط خود به آن بپیوندند و از خدمات ما بهره مند شوند. همین امر در مورد مادران دارای سه فرزند یا بیشتر صادق است.