به سربازان متاهل معافیت یا کاهش خدمت داده می شود • تصویر از مجله زندگی

سردار مهری ادامه داد: سربازان خدمتگزار مشمول این آیین نامه نیز در صورت گذراندن دوره مقدماتی رزمی در یگان خدمتی بدون نیاز به بازآموزی از خدمت و کارت معافیت برخوردار خواهند شد.

وی با بیان اینکه این آیین نامه تا پایان سال 1404 اجرا می شود و رسیدگی به درخواست ها از ابتدای خرداد ماه آغاز شده است، افزود: مشمولان مشمول معافیت مذکور باید مدارک لازم از جمله اصل و اصل را به همراه داشته باشند. عکس صفحات شناسنامه و کارت ملی، همسر یا همسر و فرزندان، آخرین گواهی تحصیل یا گواهی اشتغال به تحصیل، به یکی از دفاتر خدمات الکترونیک پلیس (پلیس+10) مراجعه و ثبت نام کنند. درخواست.

سردار تقی مهری در تشریح جزئیات خبر فوق گفت: کلیه مشمولان و مشمولان دارای 4 فرزند به بالا بدون شرط سنی و سایر مشمولان وظیفه و مشمولان دارای 3 فرزند به شرط داشتن حداقل 40 سال سن. و در صورت گذراندن دوره آموزشی مقدماتی و تکمیلی بسیج در داخل سپاه خدمت سربازی معاف هستند

سردار مهری تاکید کرد: به تمامی درخواست ها پس از بررسی و بررسی های لازم در اسرع وقت در استان محل سکونت رسیدگی و داوطلبان برای گذراندن دوره های مقدماتی و تکمیلی به بسیج سپاه استان محل سکونت معرفی می شوند. رشته های ذکر شده کارت معافیت دریافت می کنند.

مدت ابقای خدمت برای کارکنان فعال به 3 ماه برای فرزند اول، 4 ماه برای فرزند دوم و 5 ماه برای فرزند سوم افزایش یافته است.مجله ازدواج

این مقام ارشد نظامی خاطرنشان کرد: مشمولان و خانواده های آنان می توانند اطلاعات بیشتر را از طریق پایگاه اطلاع رسانی سازمان به نشانی www.vazifeh.police.ir آخرین اخبار مرتبط را کشف کنید.

کسر خدمت سربازان متاهل دارای فرزند

رئیس سازمان خدمات عمومی فراتر از فرآیند معافیت از خدمت سربازان دارای 3 فرزند یا بیشتر توضیح