برگزاری آزمون استخدامی کشوری سازمان تامین اجتماعی • تصویر از مجله زندگی

برای استخدام پیمانی 3376 نفر (1145 نفر در واحدهای بیمه ای و 2231 نفر در واحدهای پزشکی) در مشاغل کارشناسی در روز جمعه 1301/07/15 به صورت همزمان در مراکز استان های کشور توسط سنجش آموزش کشور ساماندهی می شود. آژانس.

بر اساس این گزارش، داوطلبان استخدام می توانند در صورت دارا بودن شرایط مندرج در دفترچه راهنمای آزمون استخدامی که در سایت رسمی سازمان به نشانی www.tamin.ir و سازمان سنجش و آموزش کشور منتشر می شود. وب سایت www.sanjesh.org از روز دوشنبه مورخ 31/05/1401 در سامانه مربوطه ثبت نام نمایید.

استخدام تامین اجتماعی

عفت نژاد با اعلام این خبر گفت: آزمون کتبی استخدام پیمانی 3376 نفر (1145 نفر در واحدهای بیمه ای و 2231 نفر در واحدهای درمانی) در مشاغل کارشناسی در روز جمعه 15/07/1301 به طور همزمان در مراکز استان های کشور توسط سازمان سنجش آموزش کشور صورت خواهد گرفت. ثبت نام در این آزمون از روز دوشنبه 31/05/1401 لغایت پایان روز شنبه 1301/05/06 انجام می شود.

معاون مدیریت و توسعه منابع انسانی سازمان تامین اجتماعی وی ادامه می دهد: نکته مهم در این آزمون در نظر گرفتن نمره بومی (40 درصد نمره بومی شهرستان) و همچنین قانون اصلاح سن (سابقه کار در دستگاه های اجرایی و شرکت های تابعه) و جامعه جوانان و خانواده است. پشتیبانی (نمره سنی و افزایش نمره آزمون کتبی) برآورد.

روابط عمومی سازمان تامین اجتماعی نیز اعلام کرد: متقاضیان محترم لازم به ذکر است هرگونه اطلاع رسانی در خصوص آزمون های استخدامی فوق صرفا از طریق سایت رسمی این سازمان معتبر و معتبر می باشد.مجله ازدواج

وی افزود: همچنین همزمان با برگزاری آزمون استخدامی پیمانی و در همان تاریخ آزمون استخدامی شرکت (کار و تامین) به تعداد 1120 نفر (258 نفر در واحدهای بیمه و 862 نفر در واحدهای درمانی) برگزار شد. در مشاغل غیرحرفه ای نیز توسط سازمان سنجش آموزش کشور پر شد. ثبت نام در این آزمون از روز یکشنبه 6/6/1301 لغایت شنبه 12/6/1301 می باشد. در مجموع در این دو آزمون (استخدام قراردادی و استخدام شرکتی) باید 4496 نفر استخدام شوند.

به گزارش ایلنا، ابوالفضل عفت نژاد (معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی سازمان تامین اجتماعی) از آغاز فرآیند ثبت نام داوطلبان استخدام پیمانی به منظور تامین نیروی انسانی مورد نیاز واحدهای تابعه سراسر کشور در مهرماه امسال خبر داد.