برای دریافت وام خوداشتغالی ایثارگران به بنیاد مراجعه کنید • Magazine Image de la vie

این مسئول ادامه داد: وام کارآفرینی خودرو برای ایثارگرانتا سقف یک میلیارد و 500 میلیون ریال با کارمزد 4 درصد و متقاضیان برای دریافت آن باید به بنیاد شهید و امور ایثارگران محل درخواست خود مراجعه کنند.مجله ازدواج نایب رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران استان قزوین گفت: شهدای متقاضی وام خوداشتغالی به بنیاد شهید محل پرونده خود مراجعه کنند.

مسعود بخارایی معاون خدمات بهداشتی و توانمندسازی اجتماعی بنیاد شهید و امور ایثارگران استان قزوین گفت: با توجه به تقسیم اعتبارات استانی بند ب تبصره 16 بودجه در سراسر کشور وام خوداشتغالی ارائه می شود. به جانبازان .

وی افزود: این وام توسط بانک های عامل به آزادگان و جانبازان 25 درصد به بالا و خانواده شهدای واجد شرایط که عنوان بیکاری آنها در سامانه بنیاد شهید و امور ایثارگران استان قزوین ثبت شده است پرداخت می شود.

وام خودرو کارآفرینی برای امور ایثارگران و ایثارگران