برای خروج از اتاق چه دکمه ای را فشار دهیم؟ [جواب معما] • تصویر مجله زندگی


در تست معما و هوش امروز در مجله Life Image باید تشخیص دهید که آن شخص برای خروج از اتاق چه دکمه ای را فشار دهد. مانند تست هوش قبلی پاسخ معما را در پایین همین صفحه مشاهده می کنید. این تست ضریب هوشی یک راه سرگرم کننده برای کشف ضریب هوشی شماست. در این تست هوش دیداری باید با استفاده از مهارت های استدلال منطقی به جواب برسید و تشخیص دهید که برای خروج به کدام دکمه نیاز است؟ فقط افرادی با ضریب هوشی بالا می توانند تشخیص دهند که کدام دکمه در را باز می کند

این شخص برای خروج از اتاق چه دکمه ای را باید فشار دهد؟

    فرار از اتاق خواب

پاسخ معما و دکمه صحیح در پایین

.

.

.

.

.

.

.

.

جواب تست هوش این است که اتاق را ترک کنید
پاسخ این است که از اتاق فرار کنید

اگر به دنبال به چالش کشیدن عقل خود هستید، به بخش مراجعه کنید تست هوش و پازل به مجله عکس زندگی مراجعه کنید.مجله ازدواج