بحث ازدواج موقت به وبلاگ من هم کشیده شد. – فهرست

این مساله را بعضی از علما ( و اکثر جوانان در عمل ) قابل تسری به امر ازدواج می دانند . من شخصا برای نظرات ایشان احترام قائلم زیرا تصورم بر این است که این حرفها در زمانه خود شاید بسیار هم پیشرو و مترقیانه بوده ( نگاه کنید به مساله حجاب و واکنش جامعه مذهبی را حتی در زمان حال نسبت به آن جویا شوید ). اما مساله این است که بسیاری از دلایلی که برای مسائل مختلفی نظیر ازدواج موقت آورده شده ناکافی و غیر قابل استناد ( حداقل در شرایط فعلی) به نظر میرسد . در مورد ازدواج موقت هم همین طور است و حتی بحث بسیار فراتر از آن چیزی است که آقایان محترم تصور می کنند . دلم می خواست دینی که دین رحمت و عطوفت و مدافع حفظ کرامت انسانی نامیده می شود کمی هم سرش را به سمت جنس دوم این جامعه میگرداندد و از اعماق دل آنها سخن می گفت ! نه اینکه مدام در کار ساخت توجیهاتی غیر قابل قبول برای مشروع جلوه دادن اعمالی از دست می شد. و ایشان را هم در ثواب این کار شریک می کنند ! عقد نکاح معاطاتی زمانی است که دو طرف جملات عقد را به کار نمی برند ( به زبان نمی آورند) اما اعمال انها نشان دهنده نیت آنهاست ( نقل به مضمون) برای مثال شما وقتی برای خرید به فردی مراجع می کنید دوطرف قرارداد را تشکیل میدهید اما هیچ یک صیغه عقد قرارداد را به زبان عربی جاری نمی کنید اما شما و دیگران می دانید که معامله ای صورت گرفته است .

ـ در تعالیم مذهبی ما اینگونه آمده که آنچه را بر خود می پسندی بر دیگران هم بپسند و آنچه را بر خود نمی پسندی بر دیگران هم نپسند . آنچه در این قسمت به شدت مورد تاکید گرداورندگان قرار داشته ، عدم وجود مانع برای عقد موقت دختر باکره بدون اذن ولی به شرط عدم آسیب بکارت او بوده است ! چیزی که در اینجا توجه مهسا را به خود جلب کرده 23بار ازدواج موقت خانمی است که خود را از طلاب حوزه علمیه معرفی می کند . اطلاعات فقهی ام در حد چیزهایی است که گاهی از پدرم آموخته ام و بعدها در کتابهایی نظیر حقوق خانواده آقای محقق داماد و وبلاگهایی نظیر شرعت عقلانی خوانده ام و فتاوایی که دنبال کرده ام و فکرهم نمی کنم برای به نقد نشستن وبلاگ مذکور خواننده نیاز به دانش فقهی بالایی داشته باشد . جای بسی شگفتی است که جامعه مذهبی ما نسبت به مسائلی نظیر بد حجابی به بهانه به خطر افتادن نهاد خانواده و از دست رفتن عفت اجتماعی واکنش نشان می دهد اما همین جامعه مذهبی در برابر امری که اینچنین توجیه گر بی بندو باری جنسی و آشفته کننده نهاد خانواده و در بسیاری موارد عامل فروپاشی آن است و در برابر افرادی که اینچنین دین را دستمایه منافع خود میسازند هیچ واکنشی نشان نمی دهد .

در جامعه ای که جمعیت جوان آن حجم وسیعی از پیکره اجتماعی را تشکیل می دهند و امکان ازدواج دائم را ندارند و یا در بسیاری موارد به آن اعتقادی ندارند و یا آنرا در سنین پایین ( معمولا تا 30 سال) به علت مشغله های مختلف نمی پذیرند ، عقد موقت شاید راهکار مناسبی برای افراد مجرد باشد( نه مردان متاهلی که صرفا به کسب ثواب اخروی فکر می کنند !) . همین که اهل منطق باشید و اندکی چشمانتان را به روی بسیاری ازوقایع اجتماعی باز کنید می توانید از صحت و سقم بسیاری از مطالب این سایت آگاه شوید . اما این شرایط خاص را حداقل در شرایط فعلی و با ارتباطات جهانی تنها وقوع جنگ و بیوه شدن کثیری از زنان اهل اسلام و سپس ایجاد تکلیفی برای مردان مسلمان در بدست گرفتن سرپرستی ( بخوانید تبدیل خود و یا دیگری به ابزاری برای تمتع جنسی ) نمی دانم . من نمی توانم به حکم عقل بپذیرم که افسار گسیختگی های جنسی مردان تحت عنوان حمایت از زنان تلقی شده و با توجیهات مذهبی این چنینی رنگ و بویی خوش به آنها داده شود و زنان با این گستاخی دعوت به سکوت و خویشتن داری و کنار آمدن با وضع موجود و شراکت در ثواب شوند ( نگاه کنید به خاطره آقایی که هر هفته با دوست همسرش عقد موقت میخواند !) .

طوری از آدمها و مردانی که هر لحظه میتوانند بی بندو باریشان را با عنوان ثواب توجیه کنند بدم می آید و دلم به حال زنانی که فریبهای اینچنین را از سر اجبار یا نا آ گاهی می پذیرند ، می سوزد . یک لحظه به عنوان یک مرد همسر خود را در موقعیتی تصور کنید که همزمان با شما در رابطه ای دیگر هم شرکت دارد . در قسمتهای مختلف این بخش به کرات به خاطرات افرادی برخورد میکنیم که با وجود داشتن همسر و فرزند دست به این عمل می زنند . آشنا ترین بخش نظرات آقای مطهری است ( راستش اول به سراغ این بخش رفتم شاید مطلب جدیدی کشف شده باشد !) .نظراتی که امروز حداقل در کلاسهای ما و توسط اساتیدی که کم هم از این مسائل سر در نمی آورند و سری هم در حوزه دارند قابل نقد و یا نا کامل دانسته می شود .

هنگامی که شما این مقاله را دوست داشتید، مایل به اطلاعات بیشتری در رابطه با مجله خبری wedlockmag وب سایت خود باشید.