با مالیات «معاملات مکرر املاک»، دلالان رانده می شوند • تصویر از مجله زندگی

تبصره 4: نمايندگي اموال موضوع اين ماده به انتقال مالكيت تشبيه شده است. اگر ملک مورد وکالت متعاقباً به نام وکیل منتقل شود، مشمول مالیات نخواهد بود.

تبصره 5: ثبت نقل و انتقال قطعی اموال مشمول مالیات موضوع این ماده قبل از پرداخت مالیات متعلق ممنوع است.

پی نوشت 1: انتقال مالکیت در موارد زیر مشمول مالیات موضوع این ماده نخواهد بود:

  1. انتقال مالکیت از طریق ارث
  2. املاک و اراضی واگذار شده به دلیل تحصیل محل اجرا یا احکام دادگاه یا دادگاه قهری
  3. واگذاری مالکیت به دولت و شهرداری ها
  4. انتقال رایگان برای انتقال دهنده

در مقدمه توضیحی لایحه مذکور، اشاره شده است که این لایحه با هدف مدیریت بازار مسکن و واگذاری مکرر واحدهای مسکونی و زمین برای کاربری مسکونی و همچنین کنترل تورم در مناطق مذکور از طریق تحمیل تنظیم شده است. از مالیات های خاص

تبصره 9: افراد شاغل در معاملات ملکی موظفند پس از مذاکره مقدماتی پیش نویس قرارداد را در سامانه ثبت احوال الکترونیکی وارد کرده و پیش نویس مذکور را جهت تنظیم سند رسمی به دفاتر اسناد رسمی مسترد نمایند.

به گزارش ایسنا، رئیس جمهور در ابتدای این لایحه خطاب به قالیباف، رئیس شورای اسلامی، گفت: لایحه مالیات بر معاملات مکرر واحدهای مسکونی و زمین کاربری مسکونی که از سوی وزارت راه و شهرسازی پیشنهاد شده است. شهرسازی در هیأت وزیران 9 فروردین با دو اخطار اضطرار تصویب شد و طی تشریفات قانونی.

تبصره 6: املاکی که به موجب معاملات مکرر به موجب این ماده مشمول مالیات شده باشند مشمول مالیات نقل و انتقال دیگری نخواهند بود.

مالیات بر معاملات مکرر مسکن

تبصره 10: آیین نامه اجرای این ماده شامل مواردی از قبیل نحوه ارائه اطلاعات نقل و انتقال املاک موضوع این ماده به سازمان مالیاتی اعم از اطلاعات طرفین، ارزش معامله، زمان انتقال و سایر اطلاعات مورد نیاز می باشد. و همچنین وظایف سایر نهادها و سازمانها در اجرا این مقاله توسط وزارت راه و شهرسازی با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت کشور و املاک و اسناد سازمان ثبت احوال کشور تهیه خواهد شد. سه ماه قبل از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.مجله ازدواج

لایحه معاملات مکرر واحدهای مسکونی و زمین برای کاربری مسکونی در تاریخ 30 اردیبهشت ماه سال جاری برای انجام تشریفات قانونی به شورای اسلامی شهر ارسال شد.

پی نوشت 2: هنگامی که ملکی به صورت رایگان منتقل می شود، انتقال گیرنده مشمول مالیات مافوق مالی می شود.

تبصره 7: کلیه قراردادها و معاملات راجع به حقوق و اشیاء و منافع املاک و مستغلات ثبت و دارای سند رسمی از قبیل انتقال مالکیت، رهن، اجاره به مدت بیش از دو سال قبل از فروش ساختمان می‌باشد که اعم از آن می‌باشد. به صورت سهم از کل مساحت یا علنی تعهد انجام کلیه امور مذکور باید در دفاتر اسناد رسمی و با قیمت معامله به صورت واقعی ثبت شود.

تبصره 8: وکالت در فروش و انتقال مالکیت و عزل وکیل در مورد ملک با سند رسمی باید در دفتر الکترونیکی املاک سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ثبت شود.

رتبه 3: در صورتی که شخص حقیقی خانوار یا شخص حقوقی صرفاً یک واحد مسکونی یا زمین برای کاربری مسکونی تملک کند، در صورت انتقال مالکیت همان ملک، این موضوع مشمول مالیات نخواهد بود.

طبق ماده 80 قانون اساسی کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی که پس از این قانون به هر نحوی اعم از خرید و فروش، رهن، صلح و وکالت، مالک واحد مسکونی یا زمینی با کاربری مسکونی می شوند، در صورت انتقال مالکیت به هر یک از آنها. یعنی اشخاص حقیقی یا حقوقی که کمتر از سه سال پس از تاریخ تحصیل فعالیت می‌کنند مشمول مالیات معاملات مکرر به نرخ‌های زیر می‌شوند:

  • حداکثر تا یک سال پس از تصرف مشروط به حفظ مالکیت به میزان 60 درصد تفاوت قیمت در زمان تصرف و انتقال مالکیت.
  • پس از گذشت بیش از یک تا دو سال، ملک مشمول مالیات به نرخ 40 درصد تفاوت قیمت در زمان مالکیت و انتقال مالکیت می‌شود.
  • بیش از دو تا سه سال پس از آن ملک مشمول مالیات به نرخ 20 درصد تفاوت قیمت در زمان مالکیت و انتقال مالکیت می شود.