با تاس ثروت روزانه بدست آورید🎲، چگونه با تاس و طالع بینی ثروتمند شویم • تصویر از مجله زندگی

فال تاس، طالع بینی تاس

اعداد یک تا شش معانی مختلفی دارند و معنای هر عدد مربوط به موارد و مشکلات آن خانه است. علاوه بر این، مجموع آنها، اعداد بین 3 تا 18 نیز در تفسیر منظور شده است.

تفسیر مجموع اعداد تاس

🎲 سه : مسائل غیر منتظره 🎲 یازده: سفر یک عزیز یا بستگان
🎲 چهار: اختلاف نظر. بدبختی 🎲 دوازده : نامه یا پیام مهمی دریافت کنید
🎲 پنج: توانایی انجام یک آرزو یا آرزو 🎲 سیزده: نارضایتی و ناراحتی
🎲 شش: امکان از دست دادن پول یا سایر دارایی های مادی 🎲 چهارده : از عزیزانتان کمک بگیرید
🎲 هفت: تاخیرهای مالی رسوایی 🎲 پانزده: نیاز به احتیاط و دقت در رفتار یا گفتار
🎲 هشت: رفتار بی دقتی که می تواند مشکلاتی ایجاد کند 🎲 شانزده: سفری خوش و مفید
🎲 نه: ازدواج جشنی است که شما نیز در آن شرکت می کنید 🎲 هفده: تغییرات احتمالی در برنامه های فعلی
🎲 ده: پیشرفت در کار امکان بچه دار شدن 🎲 هجده: موفقیت و شادی در آینده نزدیک

فال روزانه با تاس

آموزش روش فال با طاسی

آ : شماره یک نشانه مطلوب است
از آنها: نیاز به مبارزه برای موفقیت
سه : موفقیت و پیروزی
چهار: ناراحتی و ناراحتی
پنج: خبر خوب
شش: عدم قطعیت و قطعیت
خانه هفتم: همسر – ازدواج – معشوق – روابط جنسی – همدستی و همکاری – مسابقه و مسابقه – قراردادهای قانونی که منعقد می کنید – اختلاف و دعوا – هر فرد ناشناس.
خانه هشتم: رنج – خطر – مرگ – جراحی – قرض – مالیات – نیروهای ماوراء طبیعی – ارث (غیر از والدین).
خانه نهم: دین – فلسفه – دانش – فهم – مطالعه – هنر – آموزش – ادبیات – نشر – رویاها – آینده نگری – کشورهای خارجی – سفرهای دور.
خانه دهم: موقعیت شغلی شما – موقعیت اجتماعی – شغل – دادگاه – قاضی – افراد مهم (از نظر شغلی) – موقعیت جغرافیایی – آب و هوا.
خانه یازدهم: دوستان – لذات معنوی – آرزوها و امیدها – منابع کمک – جبهه های سیاسی.
خانه دوازدهم: دشمنان – مشکلات و مشکلات – مشکلات – مشکلات – محدودیت – افراد یا چیزهایی که از آنها می ترسید – راز – بیمارستان – حیوانات بزرگ.مجله ازدواج

برای ساخت این فال به سه تاس کوچک و یک صفحه مشابه تصویر مقابل نیاز دارید. برای تهیه این صفحه می توانید دایره ای به قطر 35 سانتی متر روی کاغذ بکشید و سپس آن را به 12 قسمت مساوی تقسیم کنید.

فال با تاس

فال با تاس

فال با تاس بسیار ساده است و نیاز به ابزار خاصی ندارد. مقداری پیشگویی آنها به ابزارها و مراحلی نیاز دارند که بسیاری از افراد ممکن است اطلاعات کافی در مورد نحوه دریافت آن نداشته باشند. در این قسمت فال گرفتن با تاس را به شما آموزش داده ایم.

هر یک از این قسمت ها (خانه ها) مربوط به موارد خاصی است. تاس ها باید با دست چپ روی صفحه ریخته شوند و با فاصله کمی بسته به موقعیتشان می توانند یک، دو یا سه خانه را اشغال کنند و عدد یک تا شش را برای این خانه به نمایش بگذارند.

تفسیر اعداد خانه در فال تاس: