باز کردن قفل حساب فروشنده خودرو • تصویر از مجله زندگی

گزارش اخبار خودرو امروز بانک مرکزی طی بخشنامه ای بانک ها را مجبور به تسریع در رفع حصر کرده است حساب پروکسی نامزدهای ثبت نام خودروهای وارداتی که به نام سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان مسدود شد.

باز کردن قفل حساب فروشنده خودرو

دستور بانک مرکزی برای رفع انسداد حساب های نمایندگی خودرو

بر اساس اعلام بانک مرکزی، با پیگیری های وزارت صنعت، معدن و تجارت بانک مرکزی برای رفع انسداد حساب های نیابتی متقاضی. ثبت نام ملی خودرو و وارداتی که از طرف سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان مسدود شده است، امروز بانک مرکزی به بانک ها دستور داد تا با قید تسریع در رفع انسداد حساب های مذکور اقدام کنند.مجله ازدواج

بانک مرکزی امروز طی بخشنامه‌ای بانک‌ها را مکلف کرد تا نسبت به رفع انسداد حساب‌های مذکور با شرط تسریع اقدام کنند.