بازی تفاوت تصویر برای بزرگسالان و کودکان (15 بازی با پاسخ) • مجله ازدواج

..

..

..

بازی تصویری تفاوت ها برای بزرگسالان و کودکان

تفاوت بین دو بازی تصویر را پیدا کنید

..


..


..

..

..
..

پاسخ در پایین صفحه است.

پاسخ تفاوت های دشوار تصویر را ببینید.

..


این سرگرمی های بصری گزینه خوبی برای تقویت مهارت های مشاهده، حافظه بصری و چابکی ذهنی هستند. برای گذراندن زمان به روشی سرگرم کننده و به چالش کشیدن چشم و مغز خود پازل برای پیدا کردن تفاوت بین تصاویر انجام دهید

..

..مجله ازدواجبرای سخت‌تر کردن شرایط، می‌توانید فواصل زمانی کوتاهی مانند 60 ثانیه را برای انجام این سرگرمی ویدیویی تعیین کنید...اگرچه تصاویر زیر در ابتدا شبیه به هم به نظر می رسند، اما با کمی دقت ممکن است متوجه تفاوت هایی بین آنها شوید. آیا می توانید تفاوت بین این تصاویر را پیدا کنید؟