بازگشایی خودرو یکپارچه در شهریور فقط برای این افراد

تقدسی گفت: هنوز مشخص نیست چه خودروهایی عرضه می شود. با توجه به اینکه با توجه به ظرفیت های خالی که برای تعدادی از محصولات در سال جاری و همچنین در سال 1403 سامانه برای این افراد بازگشایی می شود، خودروسازان تا آن زمان (شهریور ماه) محصولاتی را که ارائه می دهند اعلام خواهند کرد تا متقاضیان درخواست شما را ثبت کنند. ; بنابراین اسامی منتشر شده از خودروها در حال حاضر تایید نشده است.

مدیر سامانه یکپارچه تخصیص خودرو از بازگشایی سامانه یکپارچه خودرو برای 3 درصد باقیمانده فاز دوم در شهریور ماه خبر داد.

از چند روز گذشته برخی رسانه ها در فضای مجازی اخباری مبنی بر آغاز مرحله سوم فروش تلفیقی خودرو و حتی اسامی خودروهایی که قرار است منتشر شود، منتشر کردند.

بازگشایی سیستم یکپارچه خودرو

گزارش اخبار ملی خودرو; آقای مهدی تقدسی این کاندیداها را کسانی دانست که در مرحله دوم با ظرفیت جذب نشده خودروسازان خصوصی مواجه شدند و افزود: بازگشایی سامانه مربوط به مرحله سوم نیست و ادامه فروش مرحله دوم یک امر است. ماشین یکپارچه؛ همچنین تاریخ دقیق بازگشایی سامانه و خودروهای موجود هنوز مشخص نیست.

مدیر سامانه تخصیص یکپارچه خودرو گفت: پس از تعیین تکلیف ثبت نام از داوطلبان باقی مانده مرحله دوم، مرحله سوم را برنامه ریزی می کنیم.

تقدسی خاطرنشان کرد: این بازگشایی بخشی از اتمام مرحله دوم فروش تلفیقی خودرو است و ربطی به مرحله سوم ندارد. پس از مشخص شدن تکلیف این مرحله که قطعا در شهریورماه برگزار می شود اما هنوز تاریخ دقیق آن مشخص نیست. قبل از افتتاح سامانه اطلاع رسانی در این خصوص انجام خواهد شد. پس از مشخص شدن تکلیف این مرحله و پایان مرحله دوم فروش یکپارچه خودرو، برنامه ریزی برای مرحله سوم آغاز خواهد شد.مجله ازدواج

رئیس سامانه یکپارچه تخصیص خودرو افزود: همانطور که قبلا اعلام کرده بودیم، سیستم یکپارچه فروش خودرو برای آندسته یکی از افرادی است که در مرحله دوم فروش خودرو کاندیدای 3 خودرو می شود. OMS Day (CKD) خودروسازان خصوصی بودند، اما به دلیل محدودیت های ایجاد شده و ظرفیت جذب نشده خودروسازان، این جایزه تعلق نگرفت.