این کارت های سوخت تا پایان سال باطل می شود!! • تصویر مجله زندگی

ابطال کارت سوخت

این کارت های سوخت تا پایان اسفند ماه باطل می شود

بهمن علیپور درباره کارت هوشمند سوخت بدون تراکنش گفت: اگر مالکان خودروهای سواری در سال 1401 از کارت هوشمند خود استفاده نمی کردند و کارت آنها تراکنش دریافت سوخت نداشت؛ تا پایان اسفند ماه کارت سوخت آنها باطل و غیرقابل استفاده می شود. بنابراین لازم است مالکان خودروهای سواری حداقل یک بار تا پایان سال 1401 برای اطمینان از درست کارکردن کارت سوخت خود اقدام به سوخت گیری کنند تا کارت سوخت آنها باطل نشود.

وی افزود: مالکان خودروهای فاقد کارت سوخت نیز باید از طریق پلیس +10 کارت المثنی صادر کنند.مجله ازدواج

مدیر روابط عمومی شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه اصفهان از غیرفعال شدن کارت هوشمند سوخت خودروهای بدون تراکنش در سال 1401 خبر داد.