این معیارها گاهی غیر منطقی است

آدم هایی که به سطح پختگی روانی رسده باشند به صورت طبیعی آدم های سالم را برای ازدواج انتخاب کرده و همدیگر را جذب می کنند. اگرجه موضوع مالی یک بخش خیلی مهم ازدواج است اما گاهی زوج ها سخت گیری هایی می کنند که واقعا زندگی را تلخ می کند. دختر و پسر انتخاب خوب و درستی دارند اما خانواده ها یک معیارهای خیلی سخت تر برای خودشان ساخته اند. همچنین پدر و جد پدری بر فرزند صغیر و فرزند بالغ دیوانه یا سفیه (کمعقل) خود ولایت در ازدواج دارند و میتوانند در صورت نبود مفسده او را به ازدواج دیگری درآورند. این مزیت به ویژه در مورد فرزندان حاصل از ازدواج موقت مطرح است که تمام حقوق فرزندان ازدواج عادی را دارند در حالیکه فرزندان روابط آزاد حرامزاده محسوب شده و از حمایتهای قانونی و اجتماعی بیبهرهاند. در میان مسلمانان در مورد جواز این ازدواج اختلاف نظر است.

آنان دلیل مخالفت خود نسبت به ازدواج موقت را، «نَسخ» ذکر میکنند و معتقدند که ازدواج موقت به استناد تعدادی از آیات قرآن و همچنین حدیثی صریح از پیامبر منسوخ است. همچنین ازدواج موقت ارث ندارد و زوجه دائم ارث دارد و با توجه به ارث زوجین، چون در ازدواج موقت زوجین از یکدیگر ارث نمیبرند، پس قرآن ناسخ ازدواج موقت است. با توجه به اینکه ارث یک حکم شرعی است و اثبات آن به دلیل نیاز دارد. روسپیگری در ایران جُرم بوده و مجازات شلاق دارد اما خواندن یک متن صیغه از جانب عاقد، آن را شرعی میکند. وقتی از ازدواج آسان صحبت می شود ذهن همه ما به سمت مسائل اقتصادی می رود. مثلا زوج ها می گویند قبل ازدواج باید تمام و کامل همدیگر را بشناسیم. چرا خانواده ات برای ما این کار را نکردند؟ مثلا: چرا مهمانی امشب مارا دیر دعوت کردند؟ مدت عقد را میتوان تمدید کرد، همچنین مرد میتواند از ادامهٔ آن صرفنظر کرده و به اصطلاح مدت باقیمانده را بذل کند و زوجیت را به پایان برساند یا طرفین میتوانند پس از پایان مدت آن را به ازدواج دائم تبدیل کنند. مهمترین ویژگی آن تعیین مدتی است که با اتمام آن ازدواج بدون نیاز به طلاق به پایان میرسد.

در ازدواج موقت نیز مثل ازدواج دائم بایستی مهریه ای تعیین گردد و مقدار آن بسته به توافق طرفین است، اما برخلاف ازدواج دائم که تعیین مهریه را میتوان به بعد از ازدواج موکول کرد یا اصولاً توافقی بر آن نکرد، در ازدواج موقت عدم تعیین مهریه در زمان عقد موجب باطل شدن قرارداد میشود. هرچند که بعداً غلامحسین الهام سخنگوی دولت اعلام کرد «سخنان اخیر وزیر کشور دربارهٔ ازدواج موقت، از جایگاه یک روحانی بودهاست و نظر دولت نیست. محمدعلی گرامی معتقدند که اجازهٔ پدر برای دختر بالغ (بر اساس نظر مشهور نه سالهٔ قمری) که خیر و صلاح خود را تشخیص میدهد، لازم نیست. زیرا در قوانین «صیغه» منافع مرد بر منافع زن برتری دارد و میافزاید: «در اینجا فقط لذت جنسی مرد در نظر گرفته شدهاست نه زن. ما در صورت شایستگی خودمان فقط وظیفه داریم بررسی کنیم شایستگی های لازم متناسب با ما را دارد یاخیر. متعه شباهتها و تفاوتهایی با ازدواج مجله خبری wedlockmag دارد. متعه در قوانین ایران به پیروی از فقه امامیه به رسمیت شناخته شدهاست، اما در کشورهای اسلامیِ دیگر و کشورهای غربی چنین نهادی وجود ندارد. یکی دیگر از مشکلات مربوط به کودک این است که از آنجا که ثبت صیغه الزامی نیست، زنانی که باردار میشوند، نمیتوانند ثابت کنند بچه از شوهر موقت است.

این نظر را شیخ طوسی، محقق حلی، شهید اول و شهید ثانی داشتهاند. فقهایی چون شهید ثانی و علامه حلی هم این نظر را داشتهاند. مخالفان معتقدند اغلب مردان متأهل برای صیغه اقدام میکنند که این امر موجب فروپاشی خانوادهها میشود. گاهی فرد آنقدر معیارهای سختی برای خودش در انتخاب همسر در نظر می گیرد که واقعا در انتخاب گیر می کند. فرد مدام معیارهایی که در درون خودش رشد نیافته را به دنیای بیرون فرافکنی می کند. یعنی فرد در استقلال و اندیشیدن بتواند خودش بوده و مستقل باشد. آدم ها در طول دوران زندگی تغییر می کنند. برخی حقوقدانان چنین شرطی را با توجه به اصل صحت صحیح ولی برخی سکوت قانون را به معنی نبود این امکان میدانند و تغییر در مقررات ارث را با توجه به اینکه به منافع افراد دیگر و مصلحت اجتماعی مربوط است از طریق قرارداد ممکن نمیدانند. بار دیگر در سال ۱۳۸۶ مصطفی پورمحمدی، وزیر کشور خواستار رواج «صیغه» (با عنوان ازدواج موقت) با هدف «جلوگیری از شیوع فساد در جامعه» شد.