انتشار احکام بازنشستگان کشوری در سال 1402 چه شد؟

به گفته وی، این تصمیمات پس از انتشار در سامانه تصمیم گیری در نرم افزار صبا و درگاه خدمات الکترونیک صندوق بازنشستگی کشوری بارگذاری شد.مجله ازدواج

مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری گفت: احکام سال 1402 مستمری بگیران تحت پوشش صندوق بازنشستگی کشوری بر اساس مصوبه جدید در حال تهیه است تا پس از ابلاغ رسمی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و با تامین اعتبارات لازم به سرعت صادر و در اختیار بازنشستگان قرار خواهد گرفت.

به گزارش روز یکشنبه ایرنا از صندوق بازنشستگی کشوری نعمت الله ترکی همچنین از آزادی 15 درصد از بازنشستگان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دانشگاه های علوم پزشکی خبر داد و افزود: این احکام به حدود 180000 بازنشسته واجد شرایط

تصمیمات بازنشستگان صندوق بازنشستگی کشوری

1402 حکم برای مستمری بگیران بر اساس مصوبه جدید