امکان کاهش کمک هزینه با خرید سهمیه و دلار توافقی • تصویر از مجله زندگی

سخنگوی سازمان هدفمندسازی یارانه ها در پاسخ به این سوال که آیا یارانه کسانی که کارت ملی خود را به دیگران اجاره می دهند و سهمیه 2000 دلاری دریافت می کنند حذف می شود، گفت: نمی گوییم یارانه آنها حذف می شود. اما کسانی که بر اساس اعشار و ضوابط وزارت امور اجتماعی در رده دهم قرار می گیرند در صورت قرار گرفتن در بین 10 نفر اول از یارانه خارج می شوند.

سیده طیبه حسینی در گفت وگو با فارس، اظهار داشت: 5 میلیون نفر که یارانه آنها در اردیبهشت ماه به دلیل قرار گرفتن در دهمین دهک پردرآمد قطع شد، پس از تشکیل پرونده برای بررسی دهک خود از طریق سامانه حمایتی وزارت امور اجتماعی و اخذ یارانه قطع شد. در آزمایش اندازه خانوار، یارانه 3 میلیون نفر از ماه جولای به مرحله اجرا درآمده است.
وی همچنین با بیان این نکته گفت: بر اساس اطلاعات پایگاه اجتماعی ایران مستقر در وزارت تعاون، کار و امور اجتماعی و برگزاری آزمون اندازه خانوار، یارانه تعدادی از افراد از تیرماه، مرداد و شهریور ماه در نظر گرفته شده است. برای افراد بیشتری ایجاد شد و در مجموع 3 میلیون خانوار جدید به گروه دریافت کنندگان کمک هزینه اضافه شد.

آیا یارانه خریدار دلارهای توافقی حذف می شود؟

سخنگوی سازمان هدفمندسازی یارانه ها در پاسخ به این سوال که آیا یارانه کسانی که کارت ملی خود را به دیگران اجاره می دهند و سهمیه 2000 دلاری دریافت می کنند حذف می شود، گفت: نمی گوییم یارانه آنها حذف می شود. اما کسانی که بر اساس اعشار و ضوابط وزارت امور اجتماعی در رده دهم قرار می گیرند در صورت قرار گرفتن در بین 10 نفر اول از یارانه خارج می شوند.
وی همچنین تاکید کرد: آنچه مشخص است اطلاعات خریداران ارز به عنوان فعالیت اقتصادی یک خانوار هم به سازمان هدفمندی یارانه ها و هم به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و خانواری که مثلا ، دارای چهار نفر با اجاره دادن کارت ملی، سهمیه ارزی دریافت کرده اند، این کار قطعا به عنوان یک فعالیت اقتصادی در خانوار ثبت می شود و در تست اندازه خانه تکلیف قرار می گیرد. ضمناً این فعالیت به عنوان اطلاعات اقتصادی خانوار در سازمان هدفمندی یارانه ها لحاظ شده است.

حسینی گفت: پایگاه اطلاعات اقتصادی خانوارها در سازمان هدفمندسازی یارانه ها وجود دارد و اطلاعات اقتصادی همه اعضای یک خانوار در آن ثبت می شود و مشهود است خرید و فروش ارز و همچنین گردش ریالی آنها. حساب ها به عنوان فعالیت اقتصادی و تراکنش های مالی خانوار ثبت می شود. اگر یک خانواده چهار نفره کارت ملی خود را در اختیار دلالان ارز قرار دهد، در هر لحظه تقریباً 280 میلیون تومان در حساب کل خانوار در گردش است که فعالیت اقتصادی کل خانوار محسوب می شود.

سخنگوی سازمان هدفمندسازی یارانه ها گفت: در صورتی که آزمون اندازه خانوار به صورت ماهانه انجام شود، گفت: برای کسانی که درخواست یارانه جدید ثبت نام کرده اند و یا درخواست حذف یارانه خود را ثبت کرده اند، هم بعد خانوار از نظر اقتصادی امکان پذیر است و همچنین برای کسانی که از طریق ازدواج خانوار جدید تشکیل می دهند، آزمون بسط و تقلیل داده می شود و در صورتی که داوطلبان در دهک درآمدی 1 تا 9 باشند، یارانه و در صورت قرار گرفتن در دهک دهم درآمدی، یارانه دریافت می کنند. مستثنی خواهند شد.

کشف: جدیدترین اخبار اعطا در 24 ساعت گذشته

وی ادامه داد: کسانی که در سامانه «دولت من» ثبت نام کردند، مجددا قلع و قمع خواهند شد و اگر کسانی که از طریق ازدواج تشکیل خانواده داده اند، اعم از اینکه در خانوار قبلی خود یارانه دریافت کرده اند یا خیر، در مورد این خانوار جدید، هم بازپس گیری و هم آزمون گسترده انجام می شود و 9 دهک کم درآمد یارانه می گیرند و دهک های پردرآمد دهم یارانه نمی گیرند.مجله ازدواج

کاهش یارانه برای خرید دلار