امکان واریز مجدد حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی • تصویر از مجله زندگی

مرتضوی در پاسخ به این سوال که بازنشستگان چگونه باید اعتراض خود را اعلام یا ثبت کنند؟ فرمود: این مسئله راه و موقعیت خاص خود را دارد; ارسال شکایت اصحاب رسانه درخواست این قشر از جامعه است. شما از زبان افراد و افراد مختلف عضو رسانه هستید.

واریز مستمری ماهانه بازنشستگان تامین اجتماعیمهر نوشت: وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: همکاران ما در سازمان تامین اجتماعی معتقدند این افزایش حقوق به طور کامل اجرا شده است. اما برخی مستمری بگیران معتقدند افزایش حقوق محقق نشده است.
صولت مرتضوی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی امروز (چهارشنبه 27 اردیبهشت) در پاسخ به سوالی مبنی بر عدم پرداخت افزایش دستمزد جمعی از مستمری بگیران در حاشیه جلسه هیات دولت. . افزایش به طور کامل اجرا شده است. اما برخی از بازنشستگان معتقدند افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی متوجه نشده و در مقایسه با آنها به روش محاسبه جذب اعتراض داشتند.

وی گفت: در جلسات قبلی این درخواست از سوی اصحاب رسانه مطرح شد که مورد بررسی قرار گرفت.مجله ازدواج

وی ادامه داد: بنابراین کارگروهی در این زمینه تشکیل شده که در صورت حق با بازنشستگان حقوق آنها پرداخت می شود.