امکان فروش خودرو در قرعه کشی (به تفکیک) • تصویر از مجله زندگی

قرعه کشی ماشین

مرحله سوم قرعه کشی خودرو سیستم یکپارچه تخصیص خودرو از ساعت 14 امروز به جزئیات خودروهای عرضه شده و شانس برنده شدن در این مرحله از قرعه کشی خودرو اشاره شد.

در فاز سوم فروش تلفیقی ایران خودرو در سال 1401 بیش از 254 هزار نفر برای حدود 10 هزار خودرو ثبت نام کردند.

نتایج سومین قرعه کشی فروش یکپارچه – پروژه جوانان جمعیت

شرکت فروش ماشین نامزدهای ظرفیت فروش
ایران خودرو شگفت آور 206 تیپ 2 34897 نفر 500 دستگاه
ایران خودرو شگفت آور TU5 را ترک کنید 159056 نفر 1000 دستگاه
ایران خودرو شگفت آور XU7P را ترک کنید 48074 نفر 4000 دستگاه
ایران خودرو پیش فروش تایر اتوماتیک 299 نفر 299 دستگاه
ایران خودرو پیش فروش تارا در دست 347 نفر 347 دستگاه
ایران خودرو پیش فروش دناپلاس توربو 324 نفر 324 دستگاه
ایران خودرو شگفت آور دناپلاس توربو AT 3350 نفر 500 دستگاه
ایران خودرو پیش فروش دناپلاس توربو AT 389 نفر 389 دستگاه
ایران خودرو شگفت آور رعنا بیشتر 3785 نفر 250 دستگاه
ایران خودرو شگفت آور سورن بیشتر 4421 نفر 3250 دستگاه

* در جدول فوق «کاندیداها» افراد واجد شرایط هستند.مجله ازدواج

* در جدول فوق «کاندیداها» افراد واجد شرایط هستند.

نتایج قرعه کشی سومین فروش تلفیقی سایپا

مدل نوع فروش نامزدهای ظرفیت فروش
ساینا اس طراحی فوق العاده معمولی 71575 نفر 9108 دستگاه
ساینا اس عالی – طراحی جوان پسند 892 نفر 892 دستگاه
ساینا اس طراحی فوق العاده فرسوده 1577 نفر 2000 دستگاه

به دور سوم قرعه کشی خودرو در سامانه یکپارچه تخصیص خودرو نزدیک به 60 هزار خودرو عرضه می شود که 50 درصد ظرفیت قرعه کشی به طرح جوانان و 20 درصد ظرفیت به خودروهای فرسوده اختصاص دارد که بیش از 10 درصدی است که در قانون دارایی ذکر شده است. 1401. . ظرفیت سومین طرح یکپارچه فروش خودرو (فوق فروش و پیش فروش) امروز 21 شهریور 1401 اعلام شد.

امروز ثبت نام سومین دوره قرعه کشی خودرو در سامانه یکپارچه به پایان رسید و 6 میلیون و 684 هزار و 384 نفر برای خرید خودرو از این سامانه ثبت نام کرده اند. در حالی که تعداد خودروهای ارائه شده در این مرحله از قرعه کشی نسبت به مرحله قبل حدود نصف و تنها 60 هزار خودرو بود، تعداد متقاضیان افزایش یافت. بنابراین شانس برنده شدن خودرو برای هر نامزد به 0.9 درصد کاهش یافته است.

شانس برنده شدن در قرعه کشی سیستم یکپارچه فروش خودرو

مرحله قرعه کشی نوع متقاضی سهمیه، سهم شماره عرضه تعداد نامزدها احتمال برنده شدن (درصد)
اولین جمع 179/911 4/175/352 4.2٪
معمولی 50% 88/456 4/030/200 2.2٪
طرح جمعیت جوانان 50% 88/456 145/152 60.9٪
دومین جمع 76/700 6/057/555 1.3٪
معمولی 40% 31/984 5/740/314 0.6٪
طرح جمعیت جوانان 50% 37/046 200/339 18.5٪
طرح تعویض خودروی دست دوم ده درصد 7/670 116/902 6.6٪
سوم جمع 60/000 6/684/384 0.9٪
معمولی 30% 18/000 6/195/072 0.3٪
طرح جمعیت جوانان 50% 30/000 364/063 8.2٪
طرح تعویض خودروی دست دوم 20% 12/000 124/569 9.6٪

محصول تعداد شرکت کنندگان توانایی شانس برنده شدن
لاماری اما 73,499 153 1 تا 480

نتایج لوتوی سومین فروش تلفیقی – رژیم عادی

شرکت فروش ماشین نامزدهای ظرفیت فروش
ایران خودرو شگفت آور 206 تیپ 2 1,566,246 نفر 500 دستگاه
ایران خودرو شگفت آور TU5 را ترک کنید 2,285,161 نفر 1000 دستگاه
ایران خودرو شگفت آور XU7P را ترک کنید 1,183,398 نفر 4000 دستگاه
ایران خودرو پیش فروش تایر اتوماتیک 23718 نفر 701 دستگاه
ایران خودرو پیش فروش تارا در دست 31512 نفر 3653 دستگاه
ایران خودرو پیش فروش دناپلاس توربو 24956 نفر 1676 دستگاه
ایران خودرو شگفت آور دناپلاس توربو AT 277793 نفر 500 دستگاه
ایران خودرو پیش فروش دناپلاس توربو AT 25972 نفر 3611 دستگاه
ایران خودرو شگفت آور رعنا بیشتر 262773 نفر 250 دستگاه
ایران خودرو شگفت آور سورن بیشتر 248991 نفر 3250 دستگاه

* در جدول فوق «کاندیداها» افراد واجد شرایط هستند.

در سومین فروش تلفیقی ایران خودرو در سال 1401 بیش از 80 هزار نفر برای حدود 5000 خودرو در طرح تعویض خودروهای فرسوده ثبت نام کرده بودند.

سومین نتایج قرعه کشی فروش یکپارچه – برنامه تعویض خودروی دست دوم

شرکت فروش ماشین نامزدهای ظرفیت فروش
ایران خودرو شگفت آور 206 تیپ 2 18553 نفر 200 دستگاه
ایران خودرو شگفت آور TU5 را ترک کنید 36815 نفر 300 دستگاه
ایران خودرو شگفت آور XU7P را ترک کنید 16412 نفر 1600 دستگاه
ایران خودرو پیش فروش تایر اتوماتیک 384 نفر 200 دستگاه
ایران خودرو پیش فروش تارا در دست 432 نفر 800 دستگاه
ایران خودرو پیش فروش دناپلاس توربو 1222 نفر 400 دستگاه
ایران خودرو شگفت آور دناپلاس توربو AT 1908 نفر 200 دستگاه
ایران خودرو پیش فروش دناپلاس توربو AT 407 نفر 800 دستگاه
ایران خودرو شگفت آور رعنا بیشتر 1931 نفر 100 دستگاه
ایران خودرو شگفت آور سورن بیشتر 2168 نفر 1300 دستگاه