امکان فروش خودروهای وارداتی در خارج از بورس فراهم شد

خودروهای مستثنی شده از بند تفاهم نامه مشترک شورای عالی مناطق آزاد و گمرک مشمول این بند نمی شوند.

1- در بند 2 جمله «خودروهای وارداتی فقط در بورس کالا عرضه می شود» و جمله «در بورس کالا» حذف می شود.

بر اساس مصوبه هیات وزیران، عبارت «خودروهای وارداتی فقط در بورس کالا عرضه می شود» از بند ۲ آیین نامه واردات حذف شود. شماره گذاری خودرو در مناطق آزاد سرزمین اصلی نیز مجاز بود.
به گزارش خبرگزاری مهر، محمد مخبر معاون اول رئیس جمهور روز گذشته چهارم بهمن ماه ۱۴۰۱ در اطلاعیه ای اعلام کرد که حکم «خودروهای وارداتی فقط در بورس کالا عرضه می شود» بند ۲ واردات و مقررات ملی. پلاک و تردد خودروهای مجاز در قاره مجاز به تردد مناطق آزاد تجاری و صنعتی.

ملی شدن پلاک خودروهای مناطق آزاد

2- بند 5 به شرح زیر اصلاح می‌شود:

5- خودروهایی که طبق مقررات لازم الاجرا قبل از ابلاغ این تصویبنامه مجاز به تردد در مناطق آزاد می باشند مشمول پرداخت حقوق و بدهی های مربوط به آن و حقوق ورودی اعم از حقوق گمرکی و سود مجوز می باشند. تجاری، مجاز به داشتن پلاک ملی و سفر در داخل قاره هستند.

در این اطلاعیه آمده است: هیات وزیران در جلسه مورخ 19.11.1401 به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و با استناد به اصل 131 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

تبصره- قیمت خودرو برای محاسبه حقوق گمرکی بر اساس ماده 14 قانون امور گمرکی مصوب 1392 از طریق سامانه مربوط به سازمان امور مالیاتی کشور (سامانه پرداخت عوارض نقل و انتقال خودرو) تعیین می شود. . سازمان مذکور موظف است اطلاعات قیمت این سامانه را به صورت مستمر به روز کند.مجله ازدواج

تصویب نامه شماره 95240/ت 59860ه مورخ 06/03/1401 و اصلاحات بعدی به شرح زیر اصلاح می شود.