امکان تغییر پیچ در سیستم داخلی خودرو وجود داشت

البته با توجه به ظرفیت جذب نشده خودروسازان و محصولات جدید در شهریور برای سه درصد باقیمانده، با حفظ اولویت، امکان انتخاب خودروی جدید وجود دارد که زمان آن از سوی وزارت حراست اعلام خواهد شد. .

برای افرادی که زمان تحویل خودروشان به نیمه دوم سال 1403 موکول شده است، طرح تغییر اولویت اعلام می شود و می توانند اولویت محصول خود را تغییر دهند.

گزارش اخبار خودرو با اعلام نتایج دور دوم فروش خودرو در سامانه یکپارچه، تکلیف ثبت نام کنندگان مشخص شد و از امروز می توانند 100 میلیون تومان از حساب بانکی خود برداشت کنند که البته برخی از ثبت نام کنندگان نتوانستند شرایط لازم را داشته باشند. برای دریافت خودرو که باعث نارضایتی ثبت نام کنندگان شد.

در این زمینه باید به نکات زیر توجه کرد:

  1. خودروساز موظف است پس از اعلام زمان‌بندی به متقاضیان، هرگونه فراخوان برای طرح فروش خودرو را طبق برنامه زمان‌بندی و به نوبت اعلام کند تا خودروسازان به‌موقع و تنها بر اساس فهرست اولویت‌های ذکر شده برای هر محصول، با توجه به تماس و تایید ثبت و انعقاد قرارداد فروش بر اساس قیمت روز خودرو خواهد بود.
  2. تایید ثبت نام خودروسازان در این طرح بر اساس لیست صف ماشین بر اساس قیمت روز، مطابق با مقررات بازار خودرو شورای رقابت است.
  3. به تمامی افرادی که در مرحله دوم سامانه شرکت کردند طبق برنامه زمان بندی تا پایان سال 1403 طبق برنامه تولید خودروسازان داخلی یک خودرو اختصاص می یابد.

تعویض دنده در سیستم یکپارچه خودرو

بنابراین، به همه نامزدهای مرحله دوم سیستم یکپارچه فروش خودرو همچنین مانند مرحله اول به خودرو جایزه تعلق می گیرد. برای افرادی که زمان تحویل خودروشان به نیمه دوم سال 1403 موکول شده است، طرح تغییر اولویت اعلام می شود و می توانند اولویت محصول خود را تغییر دهند.مجله ازدواج