امکان افزایش مبلغ کمک های نقدی • تصویر از مجله زندگی

وی ادامه داد: یکی از موضوعات مطرح شده در این لایحه مربوط به یارانه بود و مقرر شد در صورت عدم بازنگری قیمت ها بر اساس شهریور 1400، میزان یارانه نقدی بر اساس قیمت جدید تعدیل شود و اکنون ما باید لایحه اصلاح یارانه ها را به مجلس معرفی کنیم.

رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت: افزایش دستمزد کارمندان و بازنشستگان در حال بررسی است و در صورت تامین منابع در این ماه تصمیم گیری و برای تصویب به مجلس ارائه می شود.
به گزارش تصویر زندگی، مسعود میرکاظمی رئیس سازمان برنامه و بودجه در حاشیه جلسه امروز (چهارشنبه 2 شهریور 1401) هیئت دولت با حضور خبرنگاران در خصوص جزئیات لایحه اصلاحی قانون دارایی 1401. ، تصریح می کند: لایحه اصلاح قانون دارایی سال 1401 مربوط به همین چند مورد است. ارسال شده است و هنوز موضوع جدیدی اضافه نشده است.

رئیس سازمان برنامه و بودجه درباره افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان نیز گفت: افزایش حقوق در دست بررسی است و در صورت تامین منابع در این ماه تصمیم گیری و برای تصویب به مجلس ارائه می شود.مجله ازدواج

دنبال کردن “ آخرین اخبار یارانه نقدی و معیشتی در 24 ساعت گذشته