افزایش وام مسکن به 960 میلیون تومان در سال 1402 • تصویر از مجله زندگی

وی افزود: یکی دیگر از مصوبات شورا افزایش پوشش هزینه های تعمیر و نوسازی واحدهای مسکونی بود امکانات جعله برای افراد قابل دسترسی بود، بنابراین این رقم از 80 میلیون تومان به 160 میلیون تومان افزایش یافت.

رئیس کل بانک مرکزی ادامه داد: یکی دیگر از مصوبات هیات مدیره اصلاح بخشنامه وجوه مدیریت شده بود که قرارداد بسیار مناسبی است تا مردم منابع خود را در بانک ها بگذارند و در اختیار افراد مورد نظر خود قرار دهند. آماده از آنجایی که این بخش در اعطای تسهیلات خرد بسیار کارآمد است. با این دستورالعمل شرایط مناسبی فراهم شده تا مردم منابع خود را در بانک های مختلف قرار دهند تا بانک ها نیز این منابع را در اختیار مردم قرار دهند.

رئیس کل بانک مرکزی اعلام کرد: سقف سهولت خرید و ساخت مسکن از برگه حق تقدم دو برابر شد.

وی افزود: یکی دیگر از مواردی که در جلسه امروز شورای پول و اعتبار تصویب شد، مربوط به اوراق تسهیلات بود. در گذشته مسکن و بانک های تجاری بود، اما در حال حاضر تصمیم گرفته شده است که همه بانک ها بتوانند از TES استفاده کنند و بخشی از قیمت مسکن را با توجه به افزایش قیمت مسکن با دو برابر شدن آن پرداخت کنند.مجله ازدواج

افزایش وام مسکن

وی گفت: در تهران این رقم برای یک نفر 200 میلیون تومان و برای زوجین 400 میلیون تومان بود که این دو رقم دو برابر شد و به 400 و 800 میلیون تومان افزایش یافت. در شهرهای بالای 200 هزار نفر از 160 میلیون تومان برای افراد و 320 میلیون تومان برای زوجین، مبالغ دو برابر شده و به 320 و 640 میلیون تومان افزایش یافته است. در مناطق شهری از 120 و 240 میلیون تومان به 240 و 480 میلیون تومان رسید.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، محمدرضا فرزین در تشریح مصوبات هیات پول و اعتبار گفت: مژده ای برای ذی نفعان. رهن این است که امروز تصویب شد سقف ساخت و خرید مسکن از محل تصدیق حق تقدم دو برابر شود.