افزایش قیمت بلیت هواپیما در ده روز رد شد

سخنگوی سازمان هواپیمایی کشوری افزایش 9 درصدی بلیت هواپیما را تکذیب کرد و گفت: شرکت های هواپیمایی 10 روز فرصت دارند تا از افزایش 29 درصدی اعلام شده پیروی کنند.

ایسنا: سخنگوی سازمان هواپیمایی کشوری افزایش 9 درصدی نرخ بلیت هواپیما را تکذیب کرد و گفت: شرکت های هواپیمایی 10 روز فرصت دارند تا نسبت به افزایش 29 درصدی اعلام شده اقدام کنند.

وی با بیان اینکه با مجوز سازمان هواپیمایی کشوری و شورای عالی هواپیمایی کشوری پس از یک دوره ده روزه 9 درصد به قیمت بلیت هواپیما اضافه می شود، افزود: افزایش 29 درصدی قیمت بلیت در اردیبهشت ماه بوده است. بر اساس افزایش 20 درصدی قیمت بلیت به اضافه 9 درصد ارزش اعمال می شود، اما اکنون با مجوز از تقویم سازمان هواپیمایی 9 درصد ارزش افزوده به قیمت بلیت اضافه می شود تا قیمت بلیت قبلی 29 درصد باشد. با 9 درصد ارزش افزوده گران می شود.

با وجود این، شرکت های هواپیمایی پس از آن اعلام کردند که با این افزایش قیمت موافق نیستند و خواستار افزایش بیشتر شدند، اما سازمان هواپیمایی کشوری از شرکت های هواپیمایی خواست تا سقف قیمت ثابت را رعایت کنند.

قیمت بلیت هواپیما 9 درصد افزایش یافت

همچنین روز گذشته محمد محمدی بخش – رئیس سازمان هواپیمایی کشوری – درباره نرخ بلیت هواپیما گفت: پس از تصویب افزایش 29 درصدی نرخ بلیت هواپیما، اختلاف قیمتی با انجمن شرکت های هواپیمایی داشتیم که حداکثر بود. 20 درصد است اما قیمت گذاری توسط دستگاه های مسئول انجام می شود و جدول نیز مشخص است و این تفاوت قیمت ها به دلیل نوسانات نرخ ارز، مالیات، ارزش افزوده و … است اما به زودی اختلافات برطرف می شود.مجله ازدواج

با وجود این، امروز در برخی رسانه ها خبر افزایش 9 درصدی قیمت بلیت منتشر شد و عنوان شد که انتظار می رود شرکت های هواپیمایی بر اساس همین افزایش 29 درصدی به مدت 10 روز قیمت ها را حفظ کنند، سپس می توانند 9 درصد به آن اضافه کنند. قیمت بلیط .
در همین راستا خبرنگار ایسنا از سازمان هواپیمایی کشوری پیگیر این موضوع شد و جعفر یازرلو – سخنگوی این سازمان – اعلام کرد این موضوع صحت ندارد و مهلت 10 روزه اعطا شده به شرکت های هواپیمایی برای اجرای همان افزایش 29 روزه است. ٪ توسط مقر تنظیم بازار.

افزایش قیمت بلیط هواپیما

رئیس سازمان هواپیمایی کشوری 9 درصد افزایش یافت قیمت بلیط هواپیما طی چند روز آینده اعلام کرد.

امروز در برخی رسانه ها خبر افزایش 9 درصدی قیمت بلیت منتشر شد و عنوان شد که شرکت های هواپیمایی قرار است بر اساس همان افزایش 29 درصدی به مدت 10 روز قیمت ها را حفظ کنند، سپس می توانند 9 درصد به قیمت بلیت اضافه کنند. .

دستگیری رهبر مافیای بین المللی قاچاق مواد مخدر در دریا

محمد محمدی بخش گفت: در جلسه ای که شرکت های هواپیمایی با وزیر راه و شهرسازی داشتند مقرر شد. قیمت بلیط هواپیما آن را برای 10 روز آینده بر اساس همان افزایش 29 درصدی نگه دارید.

پس از کش و قوس های فراوان و اصرار شرکت های هواپیمایی برای افزایش قیمت بلیت هواپیما و موافقت سازمان هواپیمایی، خردادماه بود که ستاد تنظیم بازار مجوز افزایش 29 درصدی قیمت بلیت را صادر کرد.