افزایش حقوق پرستاری در سال 1402 • تصویر از مجله زندگی

عباسی گفت: با تلاش دولت مردمی در سال 1402 برای اولین بار شاهد تصویب کمک ها و پرداخت ها بر اساس مصوبه جدید در سومین ماه سال خواهیم بود.مجله ازدواج

وی افزود: با توجه به دستور معاون اول رئیس جمهور در جلسه کمیته هماهنگی و پیگیری اجرای قانون حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت در فروردین ماه سال جاری، تسریع در اجرا اجرای مصوبه تبصره 1 ماده 7 قانون حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت (مصوب 1395) در پایان اردیبهشت ماه سال جاری طرح تصویب نامه به تصویب وزیر تعاون، کار و اجتماعی رسید. بهزیستی در اولین روز خرداد ماه سال جاری و در جلسه 19 خردادماه سال جاری هیات وزیران به تصویب رسید.

معاون توانبخشی سازمان اجتماعی کشور ادامه داد: برای دریافت کنندگان خدمات تخصصی توانبخشی در منزل مبلغ یک میلیون و 22 هزار تومان و برای دریافت کنندگان خدمات مراقبت در منزل نیز 2 میلیون و 100 هزار تومان کمک هزینه در نظر گرفته شد. بوده

عباسی افزود: برای هر نیازمند ساکن در مراکز توانبخشی شبانه روزی بر اساس سطح ارزیابی مرکز ماهانه معادل سه میلیون و 780 هزار تا چهار میلیون و 200 هزار تومان برای گروه هدف با خانواده چهار میلیون و 620 هزار تا پنج میلیون و 40 هزار تومان. توسط سازمان اجتماعی به عنوان کمک هزینه بی خانمان بدون سرپرست پرداخت می شود.
وی درباره مراکز شبانه روزی نیز گفت: هر معلول نیازمند در مرکز شبانه روزی آموزش توانبخشی از دو میلیون و 270 هزار تا دو میلیون و 560 هزار تومان کمک هزینه و فرد مبتلا به اختلال طیف اوتیسم در مهدکودک ها کمک هزینه دریافت می کند. کمک هزینه سه میلیون و 200 هزار تومانی.

حقوق پرستاری مددجویان سازمان های اجتماعی

افزایش 40 درصدی کمک هزینه پرستاری

معاون توانبخشی سازمان اجتماعی کشور گفت: بر اساس این تصویب نامه افراد ضایعه نخاعی و معلولان شدید و بسیار شدید مبلغ دو میلیون و 100 هزار تومان از حقوق پرستاری حمایت خواهند شد.

فاطمه عباسی معاون امور توانبخشی سازمان بهزیستی کشور وی با اشاره به افزایش میزان حق الزحمه پرستاری و یارانه مراکز غیردولتی گفت: در پی ابلاغ بودجه سال 1402 کشور به ادارات و دستگاه های دولتی، این نماینده مجلس بر اساس تبصره 1 ماده 7 ق. قانون حمایت از افراد دارای معلولیت با حضور نمایندگان انجمن تشکیل جلسه داد. رئیس مراکز غیردولتی، نماینده سازمان برنامه و بودجه، نماینده وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و نمایندگان دفاتر تخصصی سازمان رفاه اجتماعی تصمیم گرفتند میزان یارانه را تعیین کنند. مراکز غیردولتی اعم از مراکز نگهداری، مهدکودک ها، خانه های حمایتی، حق نگهداری، ویزیت و کمک هزینه نگهداری و مراقبت در منزل نسبت به اول فروردین ماه سال جاری با توافق تمامی اعضا 40 درصد افزایش یافت.