اعمال شب عاشورا و دعاهای شب دهم محرم • مجله تصویر زندگی

وأسألک بالمسأله التی أنت لها اهل یا الله، وأسألک بالمسأله التی تقول لسائلها وذاکرها: سل ما شئت فقد وجبت لک الاجابه، یا اللهُ یا اللهُ، یا اللهُ یا اللهُ، یا اللهُ یا اللهُ، یا اللهُ یا اللهُ، یا اللهُ، یا اللهُ.


وأسألک بأسمائک الحسنی کل‌ها یا الله، وأسألک بکل اسم وجدته حتی ینتهی إلی الإسم الاعظم الکبیر الأکبر العلی الأعلی، وهو اسمک الکامل الذی فضلته علی جمیع ما تسمی به نفسک، یا الله یا الله، یا الله، یا الله یا الله، یا الله یا الله، یا الله یا الله، یا رحمان یا رحیم، أدعوک وأسألک بحق هذه الأسماء وتفسیرها، فانه لا یعلم تفسیرها أحد غیرک یا الله.


وأسألک بأسمائک التی لاتُرامُ ولاتَزُولُ یا اللهُ، وأسألک بما تَعْلَمُ أنَّهُ لکَ رضاً منْ أسمائک یا اللهُ، وأسألک بأسمائک التی سَجَدَ لها کُلُّ شئ دُونَک یا اللهُ، وأسألک بأسمائک التی لایَعْدِلُها عِلْمٌ ولا قدْسٌ ولا شَرَفٌ ولا وقارٌ یا اللهُ، وأسألک من مسائلک بما عاهَدْتَ أو فی العَهْدِ أن تُجیبَ سائِلکَ بها یا اللهُ.


«محمدبن ابی‌بکر مدینی حافظ» در کتاب «دستورالمذکرین» به سند خود از «وهب بن منبه» از «ابن عباس» نقل کرده است که رسول خدا (ص) فرمود: «هر کس در شب عاشورا در آخر شب، ۴ رکعت نماز بخواند، خداوند متعال در بهشت یک صد میلیون شهر از نور برای او بنیان می‌نهد که در هر شهر از آن شهرها یک میلیون کاخ و در هر کاخ، یک میلیون اتاق و…». کیفیت خواندن نماز شب عاشورا را بخوانید.

دهمین روز از محرم ۶۱، امام حسین (ع) و یارانشان با لبانی تشنه‌تر از کویر تا آخرین قطره خون خود جنگیدند تا حقانیت اسلام و اهمیت نماز را در تاریخ ثبت کنند. برای این روز اعمال مستحبی توصیه شده است.

وأسألک بما لا أعلم ولو علمته سألتک به، وبکل اسم استأثرت به فی علم الغیب عندک أن تصلی علی محمد، عبدک و رسولک و أمینک علی وحیک، وأن تغفر لی جمیع ذنوبی، وتقضی لی جمیع حوائجی، وتبلغنی آمالی، وتسهل لی محابی، وتیسر لی مرادی، وتوصلنی إلی بغیتی سریعاً عاجلا، وترزقنی رزقا واسعا، وتفرج عنی همی و غمی و کربی یا أرحم الراحمین».


وأسألکَ بأسمائِکَ الوَضِیئَهِ الرَّضِیَهِ المَرْضِیَّهِ الکبیرهِ الکثیرهِ یا اللهُ، وأسألُکَ بأسمائِکَ العزیزَهِ المَنیعَهِ یا اللهُ، وأسألک بأسمائک الکامِلهِ التامَّهِ یا اللهُ، وأسألک بأسمائک المشهُورَهِ المشهُودَهِ لدَیْکَ یا اللهُ، وأسألک بأسمائک التی لایَنْبَغِی لِشَئ أن یَتَسَمّی بها غیْرُک یا اللهُ.


وأسألک بما لا یری من أسمائک یا الله، وأسألک من أسمائک بما لا یعلمه غیرک یا الله، وأسألک بما نسبت إلیه نفسک مما تحبه یا الله، وأسألک بجمله مسائلک الکبریاء، وبکل مسأله وجدتها حتی ینتهی إلی الاسم الأعظم یا الله.


نماز شب عاشورا

نماز شب عاشورا

 منبع

وأسألک بجمله ما خلقت من المسائل التی لا یقوی بحملها شئ دونک یا الله، وأسألک من مسائلک بأعلاها علوا، وأرفعها رفعه، وأسناها ذکرا، وأسطعها نورا، وأسرعها نجاحا، وأقربها إجابه، وأتمها تماماً، وأکملها کمالا، وکل مسائلک عظیمه یا الله.


وأسألک بما لا ینبغی أن یسأل به غیرک من العظمه والقدس والجلال، والکبریاء والشرف والنور، والرحمه والقدره، الاشراف والمسأله والجود، والعظمه والمدح والعز، والفضل العظیم والرواج، والمسائل التی بها تعطی من ترید و بها تبدئ و تعید یا الله.


«اللهم إنی أسألک یا اللهُ یا رحمانُ، یا اللهُ یا رحمانُ، یا اللهُ یا رحمانُ، یا اللهُ یا رحمانُ، یا اللهُ یا رحمانُ، یا اللهُ یا رحمانُ، یا اللهُ یا رحمانُ، یا اللهُ یا رحمانُ، یا اللهُ یا رحمانُ، یا اللهُ یا رحمانُ،

نماز و دعایی است که نویسنده کتاب «المختصر من المنتخب» یادآور شده است: «دعای شب عاشورا به این صورت است که ابتدا ۱۰ رکعت نماز خوانده شود، در هر رکعت سوره فاتحهالکتاب «حمد» یک بار و سوره «توحید» ۱۰۰ بار. آن‌گاه دعایی را که در بردارنده فضیلت بزرگ است و در کتاب «الریاض» آمده است، بخوان:

دعای شب عاشورا - اعمال شب عاشورا

دعای شب عاشورا

أسألک بمنتهی أسمائک التی محل‌ها فی نفسک یا الله، وأسألک بماسمیته به نفسک مما لم یسمک به أحد غیرک یا الله.


در کتاب «دستور المذکرین» آمده است که رسول خدا (ص) فرمودند: «هر کس شب عاشورا را احیا کند، گویی که به اندازه عبادت همه فرشتگان به عبادت خدا پرداخته است و پاداش کسی که در این شب عمل [صالح] انجام دهد، همانند پاداش ۷۰ سال عمل است».

وأسألک بمسائلک العالیه البینه المحجوبه من کل شئ دونک یا الله، وأسألک بأسمائک المخصوصه یا الله، وأسألک بأسمائک الجلیله الکریمه الحسنه یا جلیل یا جمیل یا الله، یا عظیم یا عزیز، یا کریم یا فرد یا وتر، یا أحد یا صمد، یا الله یا رحمان یا رحیم.