اعلام نتایج مرحله تشریحی آزمون قضاوت سال ۱۴۰۰ • مجله تصویر زندگی

“بدینوسیله به اطلاع می رساند، نتایج آزمون تشریحی جذب عمومی تصدی منصب قضاء قوه قضائیه سال ۱۴۰۰ در سایت سازمان سنجش آموزش کشور به نشانی www.sanjesh.org اعلام شد.

پذیرفته شدگان در این مرحله به مصاحبه حضوری دعوت خواهند شد.

به گزارش ایلنا، اطلاعیه معاونت منابع انسانی قوه قضاییه در این باره به شرح زیر است:

وکالت

نتایج آزمون تشریحی جذب عمومی تصدی منصب قضاء قوه قضائیه سال ۱۴۰۰ اعلام شد.منبع