اعلام میزان پاداش بازنشستگی 1400 بازنشسته و شرایط پرداخت • تصویر از مجله زندگی

به گزارش تصویر زندگی به نقل از اکو ایران، بر اساس ابلاغیه برنامه و بودجه سازمان، پرداخت مانده درخواست های پاداش پایان خدمت بازنشستگان تا پایان سال 1400 اعلام شد. . بخشنامه سازمان برنامه و بودجه 17 شهریورماه منتشر شد که در آن آمده است: بر اساس ماده 19 قانون برنامه و بودجه، بند «د» ماده (28) قانون الحاق مواد معینی به قانون تسویه بخشی از آیین نامه مالی دولت (2) -مصوب 1393- و در اجرای جدول شماره (9) قانون بودجه سال 1401 کل کشور، اعتبارات مربوطه به شرح جدول ذیل به اطلاع می رساند. این سازمان فقط برای پرداخت مانده حق پاداش پایان خدمت بازنشستگان تا پایان سال 1400 طبق قوانین و مقررات.

زنبق:

میزان و نحوه پرداخت غرامت بازنشستگی

همچنین دستگاه اجرایی موظف است جهت پرداخت به ذی نفع نهایی مشخصات کامل مشمولان دریافت پاداش پایان خدمت را تا پایان سال 1400 با توجه به تاریخ بازنشستگی شامل کد ملی، تاریخ بازنشستگی، شبا ارائه نماید. تعداد و مبلغ قابل پرداخت طبق بند (6) بند (الف) تبصره (12) قانون مالی 1400. حداکثر چهار میلیارد و هفتصد و بیست میلیون (4,720,000,000) ریال با امضای ذیحساب / مدیر امور مالی وابسته به وزارت اقتصاد و دارایی (خزانه داری کل) و به این دستگاه اعلام شود. بدیهی است مسئولیت صحت اطلاعات ذکر شده و تعیین میزان پاداش پایان خدمت قابل پرداخت به هر فرد بر عهده دستگاه اجرایی ذیصلاح خواهد بود. خزانه داری کل بر اساس اطلاعات مخابره شده و تأیید حسابدار یا مسئول مالی دستگاه اجرایی، پاداش خروج را مستقیماً به حساب ذی نفع نهایی واریز می کند.مجله ازدواج