اعلام زمان توزیع کارت آزمون کاردانی به کارشناسی و اعمال سهمیه • مجله تصویر زندگی

به گزارش ایسنا، اگر داوطلبان بنا به هر دلیلی نتوانستند کارت آزمون خود را پرینت بگیرند به سیستم پاسخگویی سازمان سنجش مراجعه‌کنند. اگر مندرجات کارت شرکت در آزمون (بندهای ۶،۵،۴،۲،۱، ۱۹،۱۸،۱۷،۱۶،۱۴،۱۳،۱۲) با اطلاعات هویتی داوطلب مغایرت دارد، باید تا پیش از برگزاری آزمون به سایت سازمان سنجش مراجعه و نسبت به ویرایش اطلاعات اقدام کنند.

چنانچه اطلاعات مندرج در سهمیه بند ۸ نیز دارای مغایرت است، به پایگاه اطلاع‌رسانی سازمان سنجش مراجعه‌کنند.  اگر اطلاعات آنها از سوی ارگان‌های ذی‌ربط تایید نشود، برای بررسی وضعیت خود می‌بایست تا روز ششم به ارگان ذی‌ربط مراجعه کنند. اگر سهمیه از سوی ارگان‌ها تایید نشود، سهمیه داوطلب به صورت آزاد محاسبه می‌شود.

رفع نقض کارت ورود به جلسه آزمون کاردانی به کارشناسی

اگر عکس کارت داوطلب دچار نقص است، می‌بایست یک روز پیش از برگزاری آزمون (۳ شهریور) در دو نوبت صبح از ۸:۳۰ تا ۱۲:۰۰ و عصر از ساعت ۱۴:۰۰ تا ۱۸:۰۰ به نماینده سازمان سنجش مستقر در باجه رفع نقض حوزه خود مراجعه‌کنند.

 آزمون کاردانی به کارشناسی

داوطلبان برای اطلاع از محل برگزاری آزمون و نشانی باجه‌های رفع نقص احتمالی کارت‌ ورود به جلسه به پایگاه اطلاع‌رسانی سازمان سنجش مراجعه‌کنند.  آزمون متقاضیان رشته‌های با آزمون کاردانی به کارشناسی ۱۴۰۱ روز جمعه صبح ۴ شهریور در ۷۵ شهر برگزار می‌شود.منبع

کارت شرکت در آزمون کاردانی به کارشناسی ناپیوسته سال ۱۴۰۱ روز سه‌شنبه اول شهریور روی پایگاه اطلاع‌رسانی سازمان سنجش قرار می‌گیرد.

کسانی که هم اکنون مایل به گزینش در موسسات آموزش عالی غیرانتفاعی هستند، لازم است در زمان پرینت کارت با ورود به بخش ویرایش اطلاعات با پرداخت ۲۰۰ هزار ریال به عنوان وجه علاقمندی و درج کد رشته‌های موردنظر اقدام کنند.

زمان آزمون کاردانی به کارشناسی سال ۱۴۰۱

همچنین اگر بندهای ۹،۷،۳ و ۱۵ کارت داوطلبان با اطلاعات آنها مغایرت دارد، می‌بایست یک روز پیش از برگزاری آزمون (۳ شهریور) در دو نوبت صبح از ۸:۳۰ تا ۱۲ و عصر از ساعت ۱۴ تا ۱۸ به نماینده سازمان سنجش مستقر در باجه رفع نقض حوزه خود مراجعه‌کنند.

سهمیه ایثارگران و جانبازان در کنکور کاردانی به کارشناسی