اعطای پلاک ویژه معلولین به اعضای خانواده • تصویر از مجله زندگی

انجلسی یادآور شد: بر این اساس در صورتی که صاحب خودرو دارای معلولیت جسمی متوسط، شدید یا خیلی شدید باشد و به دلیل عدم توانایی جسمانی قادر به رانندگی نباشد، یکی از اعضای خانواده اعم از همسر یا فرزند یا پدر یا مادر یا برادر یا خواهر به عنوان راننده جهت اخذ پلاک مخصوص معرفی می شود و در مورد افراد دارای معلولیت ذهنی شدید و بسیار شدید یکی از والدین درجه یک این فرد اعم از پدر یا مادر یا برادری که خودروی سواری دارد می توانند پلاک مخصوص بگیرند.مجله ازدواج

پلاک ویژه افراد دارای معلولیت

علیرضا انجلسی در گفت وگو با ایسنا، با اشاره به اینکه داشتن پلاک ویژه برای افراد دارای معلولیت مزایای خاصی دارد، اظهار کرد: تاکنون تنها افراد دارای معلولیت جسمی حرکتی متوسط، شدید و بسیار شدید که توانایی رانندگی و گواهینامه رانندگی داشته اند، بوده است. برای استفاده از این امتیاز نمی توانستند رانندگی کنند و افراد دارای معلولیت شدید و بسیار شدید که قادر به رانندگی نیستند و مشکلات زیادی در رفت و آمد در سطح شهر دارند از این امتیاز برخوردار نبودند و با پلاک مخصوص ارائه می شود.

وی افزود: طبق توافق صورت گرفته با پلیس راهنمایی و رانندگی با اعطای این امتیاز به یکی از اعضای خانواده این افراد به ویژه پدر یا مادر، برادر یا خواهر، همسر یا فرزند این مشکل حل می شود.

مدیرکل ریاست جمهوری سازمان بهزیستی کشور وی اعلام کرد: هم اکنون خانواده های افراد دارای معلولیت ذهنی شدید و بسیار شدید و همچنین خانواده های معلولان جسمی متوسط، شدید و بسیار شدید که قادر به رانندگی نیستند می توانند از امتیاز پلاک ویژه معلولان برخوردار شوند. مردم.