اعتراض به نمرات معلمان; معلم چگونه باید اعتراض کند؟

تبصره: بر اساس واحد ضوابط تبصره 3 ماده 6 قانون، تاریخ اعمال فوق العاده طبقه بندی در احکام جذب معلمان جدیدالورودی که حداقل امتیاز لازم برای کسب یکی از نمره های پنج گانه را کسب کرده اند. تاریخ ورود به خدمت می باشد و برای افرادی که طبق ماده 5 آیین نامه اجرای قانون موفق به کسب امتیاز شده باشند، معلمانی که حداقل نمره تحصیلی را کسب نکرده باشند برای مدتی به درجه اضافه معلم پرداخت می شوند. یک سال از تاریخ عدم احراز رتبه و با اعلام کمیسیون بازرسی ذیصلاح.

معاونت برنامه ریزی و توسعه منابع وزارت آموزش و پرورش نحوه طبقه بندی معلمان جدیدالورود، ثبت اعتراض به طبقه بندی های اعلام شده و روند رسیدگی به تخلفات ناشی از درج اطلاعات نادرست در طبقه بندی را اعلام کرد.

8- معلمان جدید (استخدام بعد از 31/06/1400) مشمول قانون نظام رتبه بندی معلمان می باشند.

رتبه بندی در قوانین انتخاب معلمان جدید چگونه اعمال می شود؟

5- سابقه خدمت معلم مندرج در تبصره 3 بند 5 قانون با احتساب ایام خدمت مشمولان (تا 31 شهریور 1400) موضوع احراز مرتبه دانشیاری، معلمی که شامل مسئولیت و انجام عملی مأموریت بند 1 ماده 2 قانون (ج، مشاور واحد آموزشی، بهورز، نیروهای ادغام مجدد مدارس استثنایی، مدیر و معاون آموزش و پرورش واحدها) مدیر امور اداری مناطق/مناطق/شهرستان از طریق پرونده پرسنلی محاسبه می شود. 502 یا سوابق خواندن.

درج سابقه تدریس نادرست تخلف است

4- مطابق بند 11 شیوه نامه موضوع تبصره 3 ماده 4 و ماده 5 آیین نامه اجرایی موادی که پس از ارزیابی ابتدا حداقل امتیاز لازم برای کسب نمره تدریس معلم را کسب نکند. از تاریخ عدم کسب نمره و با اعلام هیأت بازرسی ذیصلاح به مدت یک سال معلمان دارای نمره آموزش استثنایی خواهند بود. این معلمان با کسب امتیاز لازم و شرکت در ارزیابی مجدد و با تایید کمیته حسابرسی ذیصلاح می توانند ظرف مدت یک سال رتبه بندی شایستگی را کسب کنند. بدیهی است در صورت عدم احراز امتیازات لازم در دوره اعطایی یک ساله، رتبه تدریس تخصصی معلم پس از یک سال قطع خواهد شد.

تبصره: مدت زمان مندرج در این بند برای معلمان جدید مشمول قانون تا تاریخ شروع خدمت تدریس محاسبه می شود و مدارک و مدارک مربوطه پس از تاریخ مذکور حتی در صورت بارگذاری در سامانه، محاسبه می شود. مورد توجه، پردازش و ارزیابی قرار نخواهد گرفت.

نحوه اعتراض به نمره دهی معلم

11- چنانچه یکی از ارزیابی شوندگان به نحوه رسیدگی و ارزشیابی و رتبه اختصاص یافته معترض باشد می تواند حداکثر ظرف مدت 10 روز از زمان اعلام شده درخواست خود را از طریق سامانه به دبیرخانه کمیسیون عالی محاسبات ارسال نماید. رتبه در صورت اقامه اعتراض شاکی، رتبه وی توسط کمیسیون حسابرسی مورد رسیدگی به اعتراض تعیین و تاریخ اجرای حکم وی از تاریخ گشایش حق خواهد بود.

6- در صورتی که فردی در ردیف معلمان قرار گیرد و سپس به سایر دستگاه های اجرایی اعم از با احراز پست سازمانی یا بدون احراز پست سازمانی و یا با پرداخت حقوق مبدا یا مقصد منصوب شود، از ردیف معلمان حذف می شود. و تصمیم استخدامی فردی که به تصحیح منصوب شده است.

12- بر اساس بند ب بند 2-5-2- ماده 5 ابلاغیه کارگروه ویژه نظارت و رسیدگی به شکایات با مسئولیت مدیر کل ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات و با ترکیب نمایندگان دفتر حقوقی و دفتر هماهنگی کمیسیون های رسیدگی به تخلفات اداری و کارگروه همتای آن فقط در سطح استان و زیر نظر کمیته حسابرسی ذیصلاح تشکیل می شود.مجله ازدواج

تبصره 1: مشمولان بند ب فقط شامل معلمانی می شود که در دفاتر منطقه/بخش/شهرستان/استان/ستاد وزارتخانه و سازمان های وابسته به وزارتخانه مشغول به کار هستند.

3- بر اساس اصلاحیه 4 ماده 4 آیین نامه اجرای قانون، کمیسیون های ارزشیابی مجاز خواهند بود با استعلام از مراجع ذیصلاح قضایی و یا از طرق قانونی دیگر از جمله کمیسیون های رسیدگی به تخلفات اداری، گزینش و حفاظت نسبت به ارزیابی صلاحیت های عمومی اقدام کنند.

اگر معلم حداقل امتیاز لازم برای واجد شرایط بودن را کسب نکند چه اتفاقی می افتد؟

الف) معلمان موضوع جزء 1 ماده 2، مشمولان تبصره ماده 4 قانون و عناوین معادل آنها در طرح طبقه بندی مشاغل معلمی کشور.

10- با توجه به صراحت تبصره 3 ماده 6 قانون، کلیه اسناد و مدارک موضوع قانون علاوه بر درج اطلاعات دقیق و صحیح، باید به بازه زمانی تا 31 شهریور 1400 پیوند داده شود. بدیهی است مدارکی که پس از این تاریخ بارگذاری می شوند، مشمول ارزیابی امتیازات مربوط به رتبه بندی دبیران در دوره نمی شوند و ارائه اطلاعات نادرست از مصادیق مفاد ماده 11 آیین نامه خواهد بود و تا زمانی که تکلیف نهایی مشخص می شود، اطلاعات موضوع در هیئت مدیره بررسی می شود و به دلیل تخلفات اداری پرونده رتبه بندی استان متوقف می شود.

بر اساس بند 24 آیین نامه اجرایی این قانون، درج سابقه خدمت معلمان جعلی تخلف اداری تلقی شده و مشمول قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب 1372 خواهد بود. قانون نظام، اعم از کادر آموزشی و یا سایر رشته های شغلی، بر اساس حکم بند تنها پیش نویس قانون استفاده از کارکنان اداری وزارت آموزش و پرورش و فرهنگ که به عنوان معلم استخدام می شوند، از طرح طبقه بندی. حرفه معلمان و احتساب سوابق تجربی مصوب 17/9/1358 و اصلاحات بعدی آنها به طور کامل قابل محاسبه است.

به گزارش ایسنا، صادق ستاری فرد در بخشنامه ای که در نیمه اول بهمن ماه سال جاری در 12 بند تدوین و ارسال شد، نکاتی را در خصوص اجرای رتبه بندی معلمان به مدیران کل آموزش و پرورش استان ها تشریح کرد.

ب) موارد لایحه در خصوص بکارگیری کارکنان اداری وزارت آموزش و پرورش که به عنوان معلم در طرح طبقه بندی مشاغل معلمی کشور استخدام شده اند و درج سوابق تجربی مصوب آنها توسط شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران. ایران در سال 1358 و اصلاحات بعدی آن

7- تاریخ اعمال امتیازات رتبه در قضاوت مشمولان طرح مهر آفرین بر اساس نظریه تشکیلات اداری و استخدامی به شماره 72375 مورخ 19/09/1401 و شماره 79541 10/10. /1401 به استناد ماده واحده قانون اصلاح قانون دارایی سال 1401 کل کشور و اعاده آن حقوق مستخدمین و مستمری بگیران کشوری و ارتشی مصوب 8/8/1301 خواهد بود. (توضیح ایسنا: البته اخیرا وزارت آموزش و پرورش تاریخ طبقه بندی مهر آفرین را از مهر 1400 اعلام کرده است.)

1- به استناد ماده 2 و تبصره ماده 4 قانون، موضوع استعلام عبارتند از:

در این بخشنامه تصریح شده است که برای حسن اجرای قانون رتبه بندی معلم مصوب 15/12/1300 شوراي اسلامي، آيين نامه اجرايي مصوب هيات وزيران با اصلاحات و الحاقات بعدي و بخشنامه هاي اجرايي آن، تصويب زير پس از رسيدگي و تصويب هيأت محاسبات مركزي. وزارت آموزش و پرورش (با رعایت ماده 7 قانون و ماده 16 آیین نامه اجرایی آن) به شرح زیر ابلاغ می شود:

موضوعات قانون رتبه بندی معلمان

تبصره 2: افرادی که در حال حاضر مأموریت خطیر آموزش دانش آموزان در نظام آموزش رسمی دولتی را بر عهده ندارند، مانند کارمندان منصوب یا منتقل شده به سایر دستگاه های اجرایی (اعم از: با یا بدون حفظ پست سازمانی با پرداخت حق الزحمه). حقوق مبدا یا مقصد)، کارمندان منصوب به مدارس غیردولتی (به استثنای مدیران و معاونان معلم و حقوق دریافتی از آموزش و پرورش)، انتقال‌دهندگان به دانشگاه‌های آموزشی و پرورشی شهید رجایی و همچنین دانشجو معلمان شاغل به کار. در دانشگاه‌های فرهنگیان و تربیت شهید رجایی در رتبه‌بندی معلمان قرار نگرفته‌اند.

در چه شرایطی نقاط قوت اداری رتبه بندی می شود؟

2- بر اساس تبصره 2 ماده 3 آیین نامه اجرای قانون نظام رتبه بندی معلمان، کارکنان اداری شاغل در پست های کارشناسی و بالاتر که در یکی از موضوعات طرح طبقه بندی مشاغل معلمی بر اساس ضوابط مربوطه استخدام می شوند. شرایط، از زمان تغییر، موقعیت (برابر با ضوابط قانونی) و شروع ارائه تدریس در سیستم نمره‌دهی لحاظ می‌شود. در صورت بازگشت به کار در پست های اداری، با توجه به شرایط قابل اجرا، درجه خاصی به آنها تعلق نمی گیرد.

9- بر اساس ماده 11 آیین نامه اجرایی قانون، در صورتی که مشخص شود شخصی در ارائه مدارک و مدارک مورد نیاز برای سنجش صلاحیت ها و سابقه تحصیلی افراد، اطلاعات نادرستی به کمیسیون های بازرسی ارائه کرده است. به موجب قانون پرونده جهت رسیدگی به کمیسیون بدوی ارجاع می شود و رسیدگی به تخلفات اداری استان تا صدور رأی نهایی در این مرجع موکول و رسیدگی به پرونده طبقه بندی متوقف خواهد شد.