اس ام اس چهارشنبه سوری جدید • مجله ازدواج

با توجه به اختلاف نظر در اینکه شب چهارشنبه بیست و دوم است یا بیست و نهم

چهارشنبه هر آتیش می بینی یادت بخیر دلم بدجوری دورت سوخت

∞∞∞∞∞∞∞∞ از چهاربانشوری ∞∞∞∞∞∞∞∞

چهارشنبه سوری نزدیک است. برای مدتی از روی آتش نپرید.

.

.

.

∞∞∞∞∞∞∞∞ اس ام اس و اس ام اس چهارشنبه سوریه

دوستت دارم آتش شکسته

.

سلام چهارشنبه سوری قرار نذار من با شما کاری دارم

آتش شکسته!

آنتونی رابی، من و بقیه ستارگان جهان به تو التماس می کنیم

∞∞∞∞∞∞∞∞ اس ام اس ویژه چهارشنبه ∞∞∞∞∞∞∞∞

آه، ما یک آتش نرم داریم، یک آتش شکسته!

صبح بخیر آتش بازی چهارشنبه جایی نذار، من با تو کار دارم

∞∞∞∞∞∞∞∞ از چهاربانشوری ∞∞∞∞∞∞∞∞

∞∞∞∞∞∞∞∞ اس ام اس ویژه چهارشنبه ∞∞∞∞∞∞∞∞

چهارشنبه مواظب خودت باش

این چیه ؟ حیف که نخواستم. قرار بود اینجا یک کپسول بزنم تا دوباره صحبت کنی.

چهارشنبه سوری نمی سوزی

.

گرمای عشقت

.

تام کروز، نیکلاس کیج، جنیفر لوپز، رابرت دنیرو، یانی، دیوید کاپرفیلد،

.

چهارشنبه سوری نمی سوزی

.

چهارشنبه بعد

تجربه ثابت کرده جگر اگر کباب شود، کباب می شود!

لب هایت را بسوزاند…

.

.

.

.

.

برق چشمانت…

چهارشنبه هر آتیشی که می بینی یاد قلبم باش.مجله ازدواج

اس ام اس چهارشنبه سوری

اس ام اس چهارشنبه سوری

22 اسفند روز شوک و 22 تا 29 اسفند هفته وحشت اعلام شده است.

∞∞∞∞∞∞∞∞ اس ام اس سوریه ∞∞∞∞∞∞∞∞

به یاد گونه های سرخت…

از روی آتش می پرم

∞∞∞∞∞∞∞∞ از چهاربانشوری ∞∞∞∞∞∞∞∞

∞∞∞∞∞∞∞∞ از چهاربانشوری ∞∞∞∞∞∞∞∞

چی ؟ توقع داشتی اینجا آتش باشه میسوزی؟؟

.

∞∞∞∞∞∞∞∞ اس ام اس جالب چهارشنبه ∞∞∞∞∞∞∞∞

.

.

.