اس ام اس زیبا و خاص چهارشنبه سوری • تصویر از مجله زندگی

چون آخر زمستان است آتش روشن کردم
غم هایت را به آتش می کشم سرخی آتشت / چشم حسادت از عشق بین من و تو کور شود

بگذار فاصله بین ما کم شود
هیزم، نفت، آتش… دوست دارم خدای من
سیب زمینی روی سیخ … عکس گل روی سیخ
با ناراحتی به او شلیک کنید
بهار می شود، سرما فرار می کند
از شر زردی خلاص شوید.

بیایید عصر آخرین سه شنبه سال آتش روشن کنیم تا افکارمان را جمع کنیم
و کینه ها و تلخی خاطرات بد را بسوزاند
و سرخی عشق را از آتش دور کن و آتش کینه را در ما خاموش کن!

زرتشت گفت:
«کسی که بدی را در آتش بسوزاند تا خیر از آتش بیرون آید».
پس شما هم همین کار را بکنید
.
.
.
چهارشنبه سوری مبارک

اجداد ما چوب صندل و کندر را در غروب چهارشنبه در آتشی که روشن می کردند می انداختند تا چشم زخم را از بین ببرند و مشکلاتشان را حل کنند.
.
.
.
چهارشنبه سوری یکی از اعیاد ملی و باستانی ایرانیان مبارک باد

∞∞∞∞∞∞∞∞ اس ام اس سوریه ∞∞∞∞∞∞∞∞

∞∞∞∞∞∞∞∞ اس ام اس سوریه ∞∞∞∞∞∞∞∞

شلوار سایز 80 راه راه ریز آبی و سفید جیب 30 سانتی تیوبلس سه لایه کشی ویژه چهارشنبه شو جامپینگ! فروش فوری .
با باغ پسته یا ویلایی در شمال کشور خرید کنید + خودروی پراید!

بووووووووو
هوووووووووو
هوووووووووو
هووووووووو
ممممممممم
برات ترقه فرستادم! تو الان گورخری؟؟؟

∞∞∞∞∞∞∞∞ اس ام اس سوریه ∞∞∞∞∞∞∞∞

∞∞∞∞∞∞∞∞ اس ام اس سوریه ∞∞∞∞∞∞∞∞

∞∞∞∞∞∞∞∞ اس ام اس سوریه ∞∞∞∞∞∞∞∞

آخرین سه شنبه سال شمسی با روشن کردن آتش
و با پریدن به استقبال نوروز خواهیم رفت
سرخی تو از من می آید، رنگ زرد من از تو می آید
روز سوریه باستان مبارک

∞∞∞∞∞∞∞∞ اس ام اس سوریه ∞∞∞∞∞∞∞∞

اس ام اس چهارشنبه سوری

باید کم کم صبر کنی
عکس هایی از چهارشنبه سوری با موضوع دوست باشیم:
من و ترگاه همین الان هستیم
من و بمبم
من و باروت
من کباب می کنم
من و عشقم در حال انفجار هستیم
و…

∞∞∞∞∞∞∞∞ اس ام اس سوریه ∞∞∞∞∞∞∞∞

∞∞∞∞∞∞∞∞ اس ام اس سوریه ∞∞∞∞∞∞∞∞

∞∞∞∞∞∞∞∞ اس ام اس سوریه ∞∞∞∞∞∞∞∞
مجله ازدواج

∞∞∞∞∞∞∞∞ اس ام اس سوریه ∞∞∞∞∞∞∞∞

∞∞∞∞∞∞∞∞ اس ام اس سوریه ∞∞∞∞∞∞∞∞

در راه بهار
شاخه های خشک دلت
امروز در آتش بسوز تا دل خوبت گرم شود!
چهارمین شنبه سوری مبارک!

چهارشنبه می آید، امروز شاخه های خشک دلت را در آتش بسوزان تا دل خوبت گرم شود!

عجایب عشق بس است
تنها کسی که دلت را به آتش بکشد آرامت می کند
چهارشنبه تون مبارک عشقم

در کوچه ترقه شلیک کردند
پیرزن دم در ایستاد و به هفت جد یارو فحش داد
دو دقیقه بعد نوه اش مثل بمب هیدروژنی منفجر می شود!
پیرزن گفت: به قد مادرت توجه کن!

∞∞∞∞∞∞∞∞ اس ام اس سوریه ∞∞∞∞∞∞∞∞