از آبان ماه هر ایرانی کد اقتصادی خواهد داشت • مجله Image de la vie


کد اقتصادی

رئیس سازمان امور مالیاتی از اختصاص کد ویژه برای کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی خبر داد.

صورتحساب الکترونیکی

داوود منظور در گفت وگو با ایسنا، با بیان اینکه قرار است برای هر فرد کد اقتصادی در نظر گرفته شود، گفت: از آنجایی که قرار است فاکتور الکترونیکی صادر شود، برای افراد و افراد دارای کد کد اقتصادی در نظر گرفته می شود.

وی با اشاره به اینکه کد اقتصادی شامل اشخاص حقیقی و حقوقی می شود، تصریح کرد: برای اشخاص حقیقی این کد جزء اصلی کد ملی است که تعدادی اعداد دیگر نیز به آن اضافه می شود. در مورد اشخاص حقوقی و شرکت ها چند رقمی به شناسه کسب و کار ملی اضافه می شود.

هدف از کد اقتصادی چیست؟

مدیر عامل سازمان امور مالیاتی وی درباره کارکرد این کد نیز گفت: وقتی شخص حقیقی یا حقوقی کالایی را خریداری می کند و به نام او ثبت می شود، آن را با کد اقتصادی می شناسیم.

به گفته وی، کد اقتصادی از آبان ماه اجرایی می شود.مجله ازدواج