ازدواج موقت در دقیقۀ اول!

رسید، گفتم: فکر میکنی کدام جوان بدش میآید که ازدواج به موقع کند و تعداد زیاد فرزند هم داشته باشد؟ ازدواج موقت براي هوسبازي و در شرايطي که يک مرد زني سالم با تمامي شرايط يک همسر را دارد، نه در اسلام و دين توصيه شده و نه از نظر اخلاقي درست است؛امااگر مردي زني بيمار داشته باشد که خودش نيز رضايت به اين کار داشته باشد، عيب کار کجاست؟ به همين خاطر در روايات به ازدواج موقت و چند همسري تشويق نشده است و اگر در مواردي نسبت به متعه تشويق شده ،به جهت مبارزه با بدعتي بود كه افرادي گذاردند و حلال خدا را حرام شمردند.(1) و گرنه ازدواج موقت به خودي خود مورد تشويق نيست، بلكه در رواياتي به جهت آسيب هايي كه دارد، از ازدواج موقت بدون لزوم و ضرورت، نهي شده است. مکتب جاودان و انسان ساز اسلام با توجه به واقعیات که عملاً افرادی یافت می شوند که امکان ازدواج دائم برای آنها فراهم نمی شود، برای جهت دادن به تمایلات و پرهیز از پیامدهای نامطلوب، در کنار ازدواج دایم، ازدواج موقت را مطرح کرده تا نیازهای انسان به صورتی مشروع و بر اساس قانون و موازین شرعی و در یک چارچوب مشخص و ضابطه مند برآورده شود، اما همان طور که عرض شد بدیهی است که دین اسلام در گام نخست، جوانان را به ازدواج دائم در اولین فرصت ممکن، تشویق مى کند و ازدواج موقت را نیز تنها برای مواردی که موانع واقعی در راه ازدواج دائم وجود دارد، پیش بینی کرده است.در واقع، ازدواج موقت یکی از قوانین کلی و عمومی الهی است که برای پاسخ گویی صحیح به یکی از غرایز طبیعی انسان از طرف دین مقدس اسلام پذیرفته شده است.

ازدواج موقت به غلط، هوي و هوسبازي تعريف شده و توسط جامعه و به خصوص زنان و دختران ديده و قضاوت ميشود؛ اما واقعيت ازدواج موقت، حمايت از زنان بيسرپرست و يا کمک به جواناني است که هم دغدغه سالم زندگي کردن را دارند و هم نميخواهند سمت گناه و روابط نامشروع بروند. با تعريف اشتباهي كه در جامعه ما از ازدواج موقت شده، اين تصور وجود دارد: شخصي كه قصد ازدواج دارد، دو راه پيش رويش دارد؛ يكي ازدواج دائم كه مسئوليت آفرين است و ديگري ازدواج موقت كه مسئوليت آفرين نيست و طبيعتاً ممكن است فرد به سمت راهكاري برود كه همان اغراض را برايش تامين مي كند و مسئوليتي هم برايش ندارد. همچنین برای مجردانی که امکان ازدواج دائم و لو با همت و تلاش شبانه روزی میسر می باشد و نیز امکان کنترل غریزۀ جنسی و مدیریت صحیح آن وجود دارد، به خاطر پیشگیری از آسیب های احتمالی روی آوردن به ازدواج موقت منطقی نیست.

در وضعیتی که به هر علت موجه، ازدواج دائم برای زن یا مرد ممکن نیست، طرح ازدواج موقت و دوستی های کوتاه مدت مشروع، مطرح مى شود. فلسفۀ تشریح ازدواج موقت.اساساً ازدواج موقت برای همگان با هر شرایطی تشریح نشده است، بلکه بیشتر برای دو دسته زیر است: 1. عزب ها و کسانی که در سن ازدواج قرار دارند و اصلاً ازدواج نکرده اند و امکان ازدواج دائم نیز برای آنها به دلایلی فراهم نیست و حفظ گوهر پاکی برای فرد سخت گردد، به گونه ای که علیرغم تمهید مقدمات و رعایت اصول اخلاقی و احکام فقهی همچنان از تیررس شیطان در امان نباشد و از تهدید نفس اماره و آلودگی به گناه مصون نباشد. اینکه ازدواج موقت را به دوستی کوتاه مدت، تعبیر مى کنیم، به سبب این است که از نگاه اسلام اساساً حقیقت و ماهیت ازدواج، دوستی و مودت است، امّا یک دوستی بی ضابطه و نامقید نیست؛ دوستی مشروع بر اساس احترام، اخلاق، حقوق متقابل و نگاه انسانی است.

در روايت ديگر ضمن نهي از ازدواج موقت غير ضروري ميفرمايد: «بر ازدواج موقت اصرار نداشته باشيد. ازدواج موقت به عنوان راهكاري براي مواقع غير عادي و ضروري قرار داده شده، هم چنان كه طلاق حرام نشده و راهكاري براي مواقع خاص و اجتناب ناپذير قرار داده شده است. اگر جواني شرايط ازدواج دائمي ندارد و ممکن است به گناهاني مانند خودارضايي مبتلا شود و يا به لحاظ روحي و رواني آسيبهاي جبرانناپذيري ببيند، آيا ازدواج موقت و يک رابطه کنترل شده بهتر از پرسه زدنهاي اينترنتي و هرزگي و ارتباط با زنان و دختران متعدد نيست؟ البته اگر آسیب ها و عواقبی برای ازدواج موقت مطرح می شود، در حقیقت بسیاری از این آسیب ها متوجه خود ازدواج موقت نیست، بلکه به خاطر جو نامساعد جامعه و عدم پذیرش این مسئله در عرف و همچنین عدم دقت و یا عدم پایبندی به احکام ازدواج موقت و یا عدم مراقبت از پیدایش مشکلات احتمالی و نیز استفاده نابه جا و غیرضروری از ازدواج موقت ایجاد می شود و مستقیماً ربطی به خود ازدواج موقت ندارد تا اشکال شود که چرا با وجود این همه آسیب، ازدواج موقت در شرع مقدس جایز شمرده شده است.

اگر شما این مقاله آموزنده را دوست داشتید و می خواهید اطلاعات بیشتری در مورد مجله خبری wedlockmag لطفا از سایت ما دیدن کنید.