ازدواج سفید چیست؟

واژهای که ترجمه فارسی white marriage انگلیسی و marriage blanc فرانسوی است و به آن ازدواج بد و نوصال گفته می شد و در واقع، ازدواج ثبت شده وقانونی بود اما بدون رابطه جنسی؛که البته بیشتر این ازدواج ها به ازدواج مطلق ( به معنای ازدواج با رعایت تمام حقوق متقابل زناشویی) منجرمی شد؛ اما رفته رفته با رنگ باختن حضور مذهب در بطن اجتماع پیشرفته غرب و با دستاویز قرار دادن مسائلی مانند مشکلات اقتصادی، ازدواج سفید که در اصل به معنای ازدواج پاک و معصومانه بود، با رعایت تمام تعهدات مربوط به مسأله ازدواج، رنگ جدیدی به خود گرفت و هم رنگ دود و آهن شد؛ اما همچنان واژه سفید را مانند وصله ناجوری با خود یدک می کشید . ازدواج سفید یکی از واژگانی است که در جامعه امروز نه تنها سنت وفرهنگ بشری را به سخره گرفته است؛ بلکه رویای براندازی جامعه بشری و به ورطه کشیدن نسل بشر را در سرمی پروراند . دیگر رفته رفته تمامی آن آداب ورسوم که برای تجلیل این مسائل بزرگ طراحی شده بودند و بازگوکننده فرهنگی به بلندای تاریخ بشری بودند، زیرگامهای گستاخانه سبک زندگی نوین، سبک وبی ارج گشته اند . تمامی جوامع گذشته و حال و تمامی ادیان و مذاهب برای انجام این امر بزرگ و مقدس، قوانین و قواعدی را ترسیم کرده اند و رسوم وآدابی را طراحی نموده اند.

ضربه ای که ازدواج سفید « چه از لحاظ جسمی و چه از لحاظ روحی » متوجه یک زن می سازد، به مراتب سخت تر و زیان بار تر از ضربه ای است که مردان را مبتلا می کند. داشتن یک تکیه گاه مطمئن در غم ها و ناملایمات ، گذاشتن سر روی شانه ای که ؛ بتواند وزن سنگین اشک هایش را تحمل کند و این آرامش خاطر را برای او به بار بیاورد که می تواند روی این شانه ها به عنوان مأمن و ملجائی برای گریز از تمام سختی ها ، به طول یک عمر حساب باز کند ؛ مهمترین نیاز یک زن در زندگی مشترک است. با نگاهی هرچند اجمالی به مذاهب، ادیان وتمدن های گوناگون به این نتیجه می رسیم که انسانها برای انجام هر امر باارزش وخطیری، سلسله ای ازآداب، رسوم و قواعد را رعایت می کردند. معیاری که آنقدر نقش پررنگی در زندگی او ایفا می کند که شاید بتواند نیاز به دوست داشتن و دوست داشته شدن را تحت تأثیرقرار دهد . آیا آنها می توانند با این وضع موجود ، آرزوی داشتن فرزند را داشته باشند یا آرزوی داشتن فرزند را تا ابد باید در پستوی افکارشان دفن کنند ؟

زنی که با یک مرد هم زیستی غیرقانونی دارد ، مدام دچار استرس و اضطراب است و در این میان اگر محبتی هم باشد در کنارش این دغدغه همواره ذهن ، روح و قلب او را می آزارد که تکیه گاهی که برای خود انتخاب کرده ، سست و غیر قابل اعتماد است . بدون هیچ هدف ، برنامه و رویایی آواره خیابان ها و پارک ها می شوند و اگر خودکشی نکنند به تکدی گری می پردازند. اگر در نتیجه این هم زیستی زن باردار شود ، پیامد های دشوارتری متوجه او می شود . به عنوان مثال آنها هرگز نمی توانند به مسافرت بروند و در هتل بمانند و یا برای اجاره کردن خانه دچار چالش های فراوانی می شوند . و در نهایت به فردی مطرود و منزوی تبدیل می شوند که گاه برای تأمین هزینه های زندگی مورد سوءاستفاده قرار می گیرند و گاه به دلیل بحران روحی که متضرر آن شده اند رو به مواد مخدر و قرص های روان گردان می آورند. انجام این آداب در بعد اجتماعی به دلیل مقدس داشتن امور بزرگ و تعالی بخشیدن به موضوعی خاص انجام می گرفت و در بعد مذهبی و دینی، گذشته از بحث تعالی بخشی وتقدس، به عنوان تعهد یا میثاق نامه اتلاق می شد که فرد با پشت سرگذاشتن این مراحل، انجام مسئولیتی نو و تازه را می پذیرفت و رعایت مسائل جدید، مانند حقوقی خاص را عهده دار می شد.

بارها این جمله را شنیده ایم که : « تعهد مسئولیت می آورد » آری درباره ازدواج هم این چنین است. با انجام این سلسله مراتب، مباحثی مانند مسئولیت پذیری، وفاداری به عهد، پایبندی به قانون، پذیرفتن نقشی خاص در زندگی و … آن ها هم چنین درباره وضعیت موجود زندگی خود دچار سردرگمی می شوند ؛ پاسخ به این سوالات که آیا متأهل هستند یا مجرد؟ آیا هم زیستی آنها روزی به یک ازدواج دائم منتهی خواهد شد یانه ؟ آیا بودن آنها کنار هم همیشگی است ویا احتمال دارد که یکی از طرفین به راحتی آن دیگری را ترک کند ؛ بدون اینکه مسئولیتی درباره حقوق طرف مقابل بر ضمه داشته باشد ؟ تعهد و انجام آداب ازدواج، هرکدام از زوجین را ملزم به رعایت حقوق فرد مقابل می کند و با پایبندی به این مسائل است که هر شخصی در اجتماعی با نام خانواده، نقشی خاص را می پذیرد و به آن عمل می کند و با انجام درست این مسائل است که اجتماع ثبات پیدا می کند و مسائلی مانند ظلم، تعدیگری، هرج ومرج، خیانت و …

اگر دوست دارید این نوشتار را داشته باشید و مایل به دریافت اطلاعات بسیار بیشتر در مورد مجله خبری wedlockmag لطفا به بازدید از وب سایت ما.