ازدواج سفید و پیامدهایش – همیار عشق

یکی از موارد مهمی که باعث میشود دو نفر بدون ازدواج زندگی مشترکشان را شروع کنند مشکلات مالی است. جواب سوال بالا یک نه قاطعانه است! به همین راحتی در یک چرخه آسیبزا قرار گیرید. متعهد بودن به رابطه هم شامل میشود. آیا او به شما و رابطه تان متعهد است و مسئولیتش را میپذیرد. یکی از اصول اصلی و مهم ازدواج رسمی این است که شما و همسرتان برای آینده برنامه ریزی میکنید. بنابراین این موضوعات را با هم قاطی نکنید، چون خیانت بین زن و شوهر هم وجود دارد دلیل نمیشود ازدواج نکردن شما، شما را از خیانت مصون نگه دارد! بنابراین آماده ازدواج رسمی نیستند و خانوادههایشان به خصوص خانواده دختر شاید این شرایط را نپذیرد، بنابراین دختر و پسر تصمیم میگیرند تا فراهم شدن شرایط با یکدیگر پنهانی ازدواج سفید داشته باشند. به هر حال ازدواج رسمی و درگیر شدن خانوادهها نیاز به حداقل هایی دارد که با شرایط اقتصادی و اجتماعی امروزه شاید به راحتی برای همه قابل فراهم نباشد و همین باعث شود دو نفر بدون درگیر کردن خانوادهها و ازدواج رسمی و رسم و رسوماتش با یکدیگر زنگی کنند و رابطه جنسی داشته باشند.

از آنجایی که ازدواج سفید همه موارد یک ازدواج را به جزء ثبت قانونی آن داراست، بنابراین شامل رابطه جنسی نیز میشود. در برخی کشورهای اروپایی و غربی ازدواج سفید به رسمیت شناخته میشود و زن و مرد بعد از شروع زندگی مشترکشان میتوانند حق و حقوق قانونی برای این هم خانگی داشته باشند، هم زن هم مرد در ازدواج سفید در کشوری که این موضوع را پذیرفته شده است نسبت به زندگی مشترکشان، هزینهها، فرزند حاصل از این ازدواج و خیلی موارد مهم دیگر متعهد و مسئول هستند، اما در ایران چنین مسئولیتی متوجه هیچ یک از طرفین نیست و اگر در این ازدواج فرزندی به دنیا بیاید طبق ماده 1167 قانون مدنی نسب بین فرزند و پدر برقرار نمی شود و طفل به پدر خود منتسب نمی شود، اما نسب بین مادر و فرزند برقرار میشود و این یعنی فرزند دنیا آمده و تمام مسئولیتهایش روی دوش زن است بدون هیچ حق و حقوق قانونی و این فرزند حتی از پدر خود ارثی هم نمیبرد هرچند در شرایط خاص میتوانند برای او به نام پدر و مادر شناسنامه بگیرند. بنابراین شما به عنوان یک خانم یا آقا، در ازدواج سفید هیچ گونه حق و حقوق قانونی ندارید و اگر آسیبی در این رباطه ببینید نمیتوانید از حمایت قانون بهرهمند شوید!

عواقب روانی این ازدواج برای افراد چیست؟ همه از شما انرژی روانی میگیرد و میتواند مضطربتان کند. تحقیقات میدانی نشان داده در بین افرادی که ازدواج سفید انجام میدهند خیانت بیشتر از باقی افراد دیده میشود. در ازدواج سفید شما و شریک عاطفیتان در یک چشم بهم زدن میتوانید همه چیز را از سدت بدهید و از هم جدا شوید! 3.2 از دست دادن همه چیز در یک چشم بهم زدن! ” این یک مثال ساده از پیشبینی ناپذیری ازدواج سفید بود! احتمالا واژه ازدواج سفید به گوشتان خورده است یا حتی اگر این کلمه را نشنیده باشید در اطرافتان دیدهاید دختر و پسرهایی که بدون ازدواج رسمی با یکدیگر زندگی میکنند و رابطه جنسی دارند. از موارد حقوقی این ازدواج و تفاوتش در ایران و سایر کشورها که بگذریم، این موضوع از لحاظ فرهنگی و اجتماعی هم در ایران پذیرفته شده نیست، و دو زرف به خصوص خانم ممکن است برچسبهای مختلفی به خاطر پذیرش چنین ازدواجی بخورد و حتی مورد شماتت و سرزنش قرار گیرد! متاسفانه خیلی در خیلی از موارد ازدواج سفید تنها یک سوء استفاده برای برقراری رابطه جنسی و یا بهره بردن از مزایای داشتن یک شریک عاطفی است، شریک عاطفی که توقعی نداشته باشد و به محض داشتن توقع سرمایه گذاری عاطفی دو طرفه کنار گذاشته مجله خبری wedlockmag میشود!

1.2 آیا ازدواج سفید قانونی است؟ اما این رابطه جنسی حتما به معنای از دست دادن بکارت نیست، ممکن است دو نفر با یکدیگر رابطه جنسی بدون دخول داشته باشند و با هم زندگی نیز بکنند. قانون چقدر از زنان و مردانی که در این ازدواج آسیب میبینند حمایت میکنند. غافل از اینکه ازدواج سفید در ایران حتی اگر شامل تمام روزهای سال شود، یک ازدواج نصفه و نیمه است و شبیه به ازدواج واقعی نیست. پنهان کردن رابطه از دیگران و خانواده، ترس از مشکلات قانونی، ترس از تمام شدن رابطه، باج دهی عاطفی، ترس از بارداری ناخواسته و … معمولا افراد در سنینی هستند که کار مشخصی ندارند، درسشان تمام نشده است، ثبات مالی ندارند و … خوب بیایید این طرز فکر را از این زاویه نگاه کنیم که افرادی که در ایران ازدواج سفید می کنند معمولا زیر بار مسئولیت ازدواج نمیروند و حاضر نیستند متعهد به ازدواج بمانند، چرا؟

برای کسانی که هر گونه نگرانی در مورد دقیقا کجا و همچنین راهنمایی در مورد چگونگی استفاده از مجله خبری wedlockmag ، شما احتمالا می توانید با ما در صفحه وب تماس بگیرید.