ارزشیابی معلمان مهر آفرین; قالیباف به رئیسی نامه نوشت • مجله ازدواج

رتبه بندی معلم مهر آفرین

رئیس شورای اسلامی در نامه ای به رئیس جمهور مصوبه کمیته بازنگری و اجرای مصوبات دولت را با قوانین مربوط به موضوع آیین نامه اجرایی رتبه بندی به نفع معلمان مهر تشریح کرد. طرح آفرین».

برای پیدا کردن: آخرین ارزشیابی معلمان و اخبار آموزش و پرورش در 24 ساعت گذشته

حضرت حجت الاسلام والمسلمین آقای دکتر رئیسی

بدیهی است پس از انقضای یک هفته، قسمتی از مصوبه که مورد اعتراض قرار گرفته، باطل خواهد شد.

با استناد به رونوشت تصویب نامه هیأت محترم وزیران به شماره ح 60151 ت/81843 مورخ 24 مرداد 1401 در خصوص «اصلاح آیین نامه اجرایی قانون نظام رتبه بندی معلمان» پس از بررسی ها و اعلام نظر اولیه. «کمیته بررسی و انطباق مصوبات دولت با قوانین» و مستند به انتشار ماده واحده و تبصره 4 الحاقی قانون اجرای اصول 85، 138 جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی و ماده 10 آن. آیین نامه ای که شامل اعلام نظر نهایی برای اقدامات لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به اینجانب ابلاغ می شود.

سلام؛

به خاطر خدا

نامه قالیباف به رئیسی در خصوص طرح نمره دهی معلمان

«علیرغم اینکه طبق ماده «45» قانون مدیریت خدمات کشوری – مصوب 1385 – استخدام فقط شامل مشاغل رسمی و پیمانی می شود که با تکمیل مراحل جذب، مسئولیت خدمت در دستگاه های اجرایی به عهده فرد می باشد، اما به موجب تبصره ماده (32) قانون مدیریت خدمات کشوری که مجدداً در ماده (52) همین قانون بر تصمیم آن تاکید شده است و از بند «1» ماده (2) قانون درجه‌بندی نظام معلمان -مصوب 1400- معلمان به طور کلی مشمول نظام درجه بندی می شوند.بنابراین حکم مندرج در بند «3» مصوبه اصلاحی مربوط به الحاق یک تبصره در تبصره «4» به ماده ( 3) این مصوبه که مقرر می دارد: «اجرای حکم رتبه بندی منوط به تکمیل کارگزینی با رعایت مقررات قانونی و مقرراتی خواهد بود» از نظر معلمان موضوع تبصره «2» ماده (32) و ماده (52) این قانون و سایر موارد مشابه مشمول آن نمی باشد، خلاف قانون است.»مجله ازدواج

رئیس جمهور محترم جمهوری اسلامی ایران