ارزشیابی معلم؛ احکام نمره «مربی معلم» صادر شد • مجله ازدواج


رتبه بندی معلم

صادق ستاری فرد سرپرست معاونت برنامه ریزی و توسعه منابع وزارت آموزش و پرورش گفت: حکم رتبه معلم به معلم برای تعداد زیادی از معلمان با سابقه تحصیلی کمتر از 3 سال و دستمزد این ماه صادر شده است. برای این گروه اعمال شده است. معلمان وزارت برنامه ریزی و توسعه منابع آموزش و پرورش از انتشار احکام نمره «مربی معلم» خبر داد.

گزارش تصویر پایگاه خبری زندگی به گزارش فارس: معاون برنامه ریزی و توسعه منابع وزارت آموزش و پرورش از صدور احکام رتبه «مربی معلم» خبر داد.

صادق ستاری فرد سرپرست معاونت برنامه ریزی و توسعه منابع وزارت آموزش و پرورش گفت: حکم رتبه معلم به معلم برای تعداد زیادی از معلمان با سابقه تحصیلی کمتر از 3 سال و دستمزد این ماه صادر شده است. برای این گروه اعمال شده است. معلمان

وی ادامه داد: آموزش و پرورش دستورات خود را در خط مقدم آغاز کرد زیرا حقوق پایه این معلمان کم بود و نیاز به توجه بیشتر بود.

ستاری فرد با بیان اینکه صدور حکم برای سایر معلمان در روزهای آینده ادامه دارد، افزود: بخش قابل توجهی از معلمان در نظام رتبه بندی تایید نهایی را انجام ندادند و پس از آن بررسی مدارک و مدارک آغاز می شود.

مطلع باشید: جدیدترین اخبار رتبه بندی معلمان و آموزش و پرورش

وی از معلمان خواست تا بارگذاری نمایشگاه ها و مدارک در سامانه نمره دهی معلمان را نهایی کنند تا بررسی شود و دستور نمره دهی صادر شود.

به گزارش فارس، هر معلم برای کسب رتبه آموزشی معلم باید 460 امتیاز، مربی معلم 530 امتیاز، استادیار 600 امتیاز، دانشیار تدریس 750 امتیاز و استاد تدریس 900 امتیاز کسب کند.مجله ازدواج