اخذ وام 300 میلیونی با اقساط 60 ماهه از بانک کارآفرینان

تاسیسات برنامه ریزی جدید صبا در قالب قرارداد مرابحه اعطا می شود و نرخ سود آن طبق ضوابط و مقررات اعلامی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران می باشد.

از بانک کارآفرینان وام بگیرید

مشتریان بانک کاربهار و با داشتن سپرده قرض الحسنه در یکی از شعب این بانک می توانند در قالب طرح «صبا» نسبت به دریافت وام 300 میلیون تومانی اقدام کنند.
سود این وام 18 درصد و حداکثر مدت بازپرداخت 60 ماه است. افرادی که قصد دارند وام دریافت کنید باید ضامن رسمی و سند مالکیت ارائه کند. برای مبلغ تا 60 میلیون تومان ضامن رسمی و برای بیش از این مبلغ سند مالکیت الزامی است.

ضمنا نحوه بازپرداخت طرح جدید صبا فقط به صورت اقساطی و ماهانه می باشد. حداقل و حداکثر تسهیلات انفرادی برای هر شخص حقیقی در طرح فعلی حداقل 700 میلیون ریال و حداکثر سه میلیارد ریال است.مجله ازدواج

بانک کارآفرینان صبا از طرح جدید شهرک سازی برای ارائه تسهیلات لازم برای اشخاص حقیقی جهت تعمیر و نوسازی ملک و خرید کالاها، خدمات و مواد مصرفی بادوام رونمایی کرد.

کارکنان شرکت ها، سازمان ها و ارگان هایی که طرف قرارداد هستند و با آنها پروتکل همکاری دارند بانکمی تواند با ارائه معرفی نامه، در قالب شرایط ویژه از مزایای این طرح مدیریتی به صورت جمعی و سازمانی بهره مند شود.

سقف استقرار انفرادی حداکثر مدت بازپرداخت
300 میلیون ریال 36 ماه
700 میلیون ریال 48 ماه
1 میلیارد ریال 60 ماه
2 میلیارد ریال 60 ماه