اخذ وام خرید جهیزیه زوجین در سال 1402 • مجله ازدواج

به استناد جزء 4 بند الف تبصره 16 بند یک این لایحه؛ فراهم کند مهریه کالای ایرانی (موضوع تبصره (3) ماده (68) قانون حمایت از خانواده و جوانان):

وام خرید جهیزیه

نمایندگان مجلس در جریان بررسی لایحه مالی 1402 تصویب کردند که برای وام خرید جهیزیه کالای ایرانی در اختیار زوجین قرار گیرد.
به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم ، ادامه بررسی جزئیات لایحه بودجه 1402 در بند هزینه ها در دستور کار نمایندگان در جلسه علنی امروز مجلس قرار دارد.

بهارستانی ها در این جلسه و در جریان رسیدگی به قسمت هزینه ای لایحه مالی سال 1402 کل کشور، بند 4 بند الف تبصره 16 ماده واحده این لایحه را تصویب کردند.

مبلغ پنجاه تریلیون (50.000.000.000.000) ریال از منابع این تبصره با معرفی کمیته امداد امام خمینی (ره)، سازمان اجتماعی کل کشور، سرلشکر کشوری نیروهای مسلح و بسیج سازندگی. برای تامین جهیزیه کالا و ملزومات ایرانی زوجین داخلی مبدا وام عروسی یا وام زایمان استفاده نشده باشد، به موسسات مذکور نسبت داده خواهد شد. چنانچه این قطعه تا پایان شهریور 1402 به بهره برداری نرسد، منابع آن صرف هزینه نصب اجزاء (1) و (2) این تبصره خواهد شد.مجله ازدواج