اخبار نمرات معلمان; کار دوباره گیر کرد؟ • تصویر مجله زندگی

بیشتر بخوانید: چرا در درک معلمان از نمره دادن تفاوت وجود داشت؟

نایب رئیس مجلس گفت: شورای تطبیق مصوبات با مصوبات مجلس حذف معلمان از طرح مهرآفرین قانون رتبه بندی معلمان را مغایر با مصوبه مجلس دانست. بنابراین دولت باید در تدوین آیین نامه دقت لازم را داشته باشد.
محمد واحدی نماینده مردم بجنورد در شورای اسلامی ایران صبح امروز (سه شنبه 17 شهریور) در صحن علنی مجلس در تذکر شفاهی اظهار داشت: اعضای شورای اسلامی ایران می توانند در مورد موضوعات مختلف قانون وضع کنند و اظهار نظر کنند. کشور در حدود مقرر در قانون اساسی. اما رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور و برخی مقامات دولتی وارد امور مختلفی می شوند که به تصویب مجلس می رسد.

علی نیکزاد نایب رئیس شورای اسلامی در پاسخ به سخنان وحیدی گفت: حذف معلمان از طرح مهر آفرین از قانون طبقه بندی خلاف مصوبه مجلس است. بنابراین دولت در تدوین آیین نامه ها باید کلیات ذینفعان و قوانین را در نظر بگیرد.

وحیدی تصریح کرد: طبق مقررات دولتی زنان مرخصی زایمان در رتبه بندی معلمان زن قرار نمی گیرند. همچنین معلمان طرح مهر آفرین که 12 سال قرارداد دارند از شمول این قانون مستثنی شده اند.

چه کسانی از رتبه بندی معلمان حذف شدند؟

وی ادامه داد: اگر نمایندگان در این باره اظهار نظر کنند، برخی می گویند مجلس در کار اجرایی دخالت کرده است. برعکس، این سوال دخالتی نیست و برای اجرای قوانین و مصوبات مجلس است.

بیشتر بخوانید: آخرین اخبار از ارزشیابی معلمان در 24 ساعت گذشته

چرا معلمان باردار از رتبه بندی حذف می شوند؟

نیکزاد تاکید کرد: لازم است رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات موضوع مذکور را پیگیری کند.مجله ازدواج

وی افزود: قانون رتبه بندی معلمان در مجلس تصویب شد و آیین نامه آن در دولت تدوین شد اما نمایندگان مجلس در زمان تصویب آن حضور نداشتند. آیین نامه مذکور مغایر با قانون مجلس است.

وحیدی خاطرنشان کرد: اگر کسی در مورد قانون مصوب مجلس اظهار نظر کند، هیچ چیزی به شانس واگذار نمی شود.

نماینده مردم بجنورد در شورای اسلامی با بیان اینکه کمیسیون تطبیق شهرک آن را مغایر قانون مصوب مجلس تشخیص داد، گفت: دولتمردان مجلس را زیر سوال می برند. باید بدانید که اعمال قانون در بودجه تصویب شده است. این چه نظر است که معلمانی که خودشان تربیت معلمی را گذرانده اند مشمول قانون نیستند اما معلمانی که آموزش دیده اند مشمول قانون هستند. از سوی دیگر، جانبازان حقوق بگیر و معلمان شاغل در مراکز آموزشی از شمول این قانون مستثنی شدند.