احکام ازدواج موقت و صیغه آن

ازدواج سفید ممکن است در قالب فریب از سوی از مردان فرصت طلب، پیشنهاد شود. از نظر قانونی و شرعی، ازدواج موقت یا صیغه، دارای مشروعیت قانونی ست و مشکلات بوجود آمده در آن قابل پیگیری قضایی و قانونی است. اگر چه ازدواج سفید در ظاهر، ممکن است خوشایند و آسان به نظر برسد، اما تبعات آن، این نوع ازدواج را در معرض خطرات و ریسک اجتماعی بالایی قرار می دهد. 4. اگر کسی زنی را به عقد خود درآورد، اگر چه نزدیکی نکرده باشد مادر آن زن به آن مرد محرم میشود و اگر نزدیکی کرده باشد، اگر آن زن از مرد دیگری دختر داشته باشد دختر آن زن نیز به آن مرد محرم میشود و مرد هرگز نمیتواند با آن دختر ازدواج کند. 6. عدَه عقد موقت دیدن دوبار عادت ماهیانه زنان است. در ازدواج سفید اگر خشونتی به زنان اعمال شود، قابل پیگیری قضایی نیست. عدّه وفات شوهر، چهارماه و ده روز است اگر چه زن یائسه یا متعه باشد. به بیانی دیگر در ازدواج سفید، جنس زن به دلیل محدودیت های تاریخی و اجتماعی جامعه ی ایرانی، آسیب بیشتری می بیند. در شرایطی که ازدواج سفید به هر دلیلی بر هم بخورد یا تعهدات آن زیر پا گذاشته شود، شرایط اجتماعی برای زوجین سخت و از سوی جامعه غیر قابل پذیرش خواهد بود که البته باز هم زنان را می توان به عنوان قشر آسیب پذیر تر، معرفی کرد که متحمل شرایط دشوار تری از مردان می شوند.

در صورت شکست در ازدواج سفید، فرصت های ازدواج برای زنان محدود تر خواهد بود. بنابراین آن چیزی که در شرایط اجتماعی ایران، افراد را با شرایط و معضلات اجتماعی روبرو می کند، در کشور های غربی چندان ایجاد اشکال نخواهد بود. شرایط کنونی جامعه ی ایرانی را، می توان شرایطی آسیب زا ، برای زنان توصیف کرد. زنان به دلیل محدودیت های تحمیلی اجتماع، استرس زیادی را در ازدواج سفید متحمل می شوند. قوانین رایج در ازدواج رسمی، در ازدواج سفید به علت غیر رسمی بودن، وجود ندارد و چون این نوع ازدواج جرم محسوب می شود، حق و حقوقات و یا حتی خشونت در آن، قابل پیگیری قضایی نیست. ازدواج نوعی قراردارد اجتماعی بین زن و مرد محسوب می شود که از زمان پیدایش انسان تا امروز رواج و ادامه داشته است. ازدواج، نوعی سند قانونی و شرعی محسوب می شود که در همه ی جوامع و فرهنگ ها قابل پذیرش است.

آمار ها درباره ی دوام ازدواج سفید چه می گویند؟ ازدواج سفید به چه معناست؟ قابل ذکر است ازدواج سفید با آن چه در ایران به عنوان عقد موقت شناخته می شود، متفاوت است. عدَه عقد دائم از زمان طلاق، دیدن سه بار عادت ماهیانه است. بنابراین می توان نتیجه گرفت مردان تمایل کمتری نسبت به قانونی کردن ازدوج سفید نشان می دهند و ترجیح می دهند زیر بار مسئولیت قانونی نروند. ازدواج سفید، مدت دار نیست و تا زمانی که زوجین تمایل به ادامه زندگی داشته باشند، می تواند ادامه دار باشد. در کشور های غربی دو نوع ازدواج تعریف می شود، ازدواج رسمی و ازدواج غیر رسمی؛ که هر دو شکل ازدواج، پذیرفته شده و مورد حمایت قانون است و فرزند حاصل از ازدواج غیر رسمی یا ازدواج سفید، مورد حمایت قانونی مجله خبری wedlockmag و اجتماعی ست. در ازدواج موقت، رضایت طرفین و خواندن صیغه کافی است و نوشتن و شاهد گرفتن لازم نیست.

2. خود زن و مرد میتوانند صیغه عقد را بخوانند. 3. عقد موقت طلاق ندارد بلکه جدا شدن زن و مرد بواسطه تمام شدن مدت عقد و یا بخشیدن مدت (مرد باقیمانده زمان عقد را به زن میبخشد) میباشد. 5. تعریف عدّه: مدت زمانی را که زن نمیتواند با مرد دیگری ازدواج کند عدَه میگویند. تبصره: اگر خود مرد و زن نتوانند صیغه را به عربی صحیح بخوانند به هر لفظی که صیغه را بخوانند صحیح است. اما باید لفظی را بگویند که معنی «زَوَّجْتُ و قَبِلْتُ» را بفهماند. اگر چه صورت و شکل ازدواج سفید، مانند ازدواج قانونی است، اما به دلیل غیر رسمی بودن، از تعهدات و قوانین ازدواج قانونی تبعیت نمی کند. البته اگر زوجین به تعهدات خود، پایداری نشان دهند. مشاجره و اختلاف نظر در بین زوجین ؛ جزء جدا نشدنی زندگی زناشویی! بنابراین می توان گفت که این نوع ازدواج در ایران، از دوام چندانی برخوردار نبوده است. ازین که این محتوا را در مجله پروماگ مطالعه کردید سپاسگزاریم.