اثر بد چک های برگشتی سه روزه رفع شد • تصویر از مجله زندگی


اثر بد چک های برگشتی را از بین ببرید

رئیس کل بانک مرکزی گفت: آغاز سیستم ماهچک اثر بد چک های برگشتی ظرف سه روز رفع شد.

به گزارش ایسنا، علی صالح آبادی در مراسم معارفه سامانه ماهچک (سامانه مسدودسازی حساب های چک غیرکافی) گفت: یکی از مهم ترین سامانه هایی که می تواند اعتبار چک ها را بازگرداند سامانه ماهچک است که از امروز به طور رسمی آغاز به کار کرد.

وی افزود: با راه اندازی سامانه ماهچک پرونده های قضایی در خصوص چک کمتر می شود. اکنون، به صورت آنلاین، قاضی می تواند دستور مسدود کردن حساب های جاری را بدهد.

رئیس کل بانک مرکزی ادامه داد: نیاز به ابزارهای پولی مانند اسکناس کاهش می یابدمجله ازدواج